De verkiezingen zijn inmiddels al enkele dagen geleden, maar de uitslag is pas sinds zondag om 16.00 uur definitief. Door een schrijffout op een stembureau in Haaren is besloten tot een volledige hertelling. Deze hertelling heeft op zaterdag plaatsgevonden en op zondag is de definitieve uitslag tijdens een openbare zitting in Tiliander gepresenteerd en ondertekend.

Bedankt banner resize

Algemeen Belang vindt het een zeer moedig besluit van het Centraal Stembureau om tot hertelling over te gaan. AB ondersteunt daarin ook de woorden van de burgemeester dat door de volledige hertelling eventuele zorgen over een juiste gang van zaken en zorgen over de definitieve uitslag bij iedereen weg genomen kunnen worden.

Neemt niet weg dat AB met verbijstering de nieuwe uitslag in ontvangst heeft genomen. Een wijziging tussen raadsleden die namens AB zitting mogen nemen in de raad is een feit. Dat gezegd hebbende, accepteert AB deze uitslag en gaat AB vol goede moed de komende 5,5 jaar tegemoet. PGB gefeliciteerd met de winst en vergeet allen niet, AB is er klaar voor om de komende periode zich weer volop voor haar inwoners in te zetten!

Woensdag 18 november zijn de verkiezingen! In de afgelopen weken heeft Algemeen Belang haar speerpunten gepresenteerd. Je ziet onze spandoeken in alle dorpen hangen, diverse filmopnames die we voor ieder speerpunt hebben gemaakt, de artikelen in de Nieuwsklok, het Haarens Klokje en alle digitale platformen.

Naast alle plekken waar je ons al hebt gezien, gelezen en gesproken, lees je vanaf vandaag onze speerpunten ook in de verkiezingsflyer

Flyer voorpagina AB 2020 resize 

 

Er nadrukkelijk zijn, als de mensen je nodig hebben. Betrokken zijn bij de mensen uit de gemeenschap, uit de vier kernen die wij graag als viereenheid zien. De mens centraal zetten en samen werken aan een (nog) betere leefomgeving. Dat is waar Algemeen Belang voor staat.

Algemeen Belang kijkt er naar uit om de vertrouwde werkwijze voort te zetten door veel contact te hebben met jou, onze inwoner, en samen met onze collega politici plannen realiseren. Dit is ons programma voor de komende jaren en daar is AB trots op. AB deelt haar programma dan ook graag met jou.

Bedankt dat je het wilt lezen en tot ziens in onze prachtige gemeente!

Inge M.J. van Beers
Lijsttrekster Algemeen Belang 2020

 

Algemeen Belang logo incl Haaren 2

Lijst3

Algemeen Belang is een lokaal sociale partij voor iedereen. Er nadrukkelijk zijn, als de mensen je nodig hebben. Betrokken zijn bij de mensen uit je gemeenschap, uit de vier kernen die AB graag als viereenheid ziet. De mens centraal zetten en samen werken aan een (nog) betere leefomgeving. Dat is waar Algemeen Belang voor staat.

Mocht je woensdag niet zelf gaan stemmen, machtig dan iemand om namens jou te stemmen. Jouw stem is te belangrijk om verloren te laten gaan. Stem daarom voor het Algemeen Belang van jouw dorp op een van de kandidaten van lijst 3.

Het is bijna een traditie; Een digitale stemhulp bij politieke verkiezingen. Voor de herindelingsverkiezingen van 18 november 2023 hebben we samen met de gemeente en andere politieke partijen het KiesKompas ontwikkeld. Bij 29 stellingen kun je jouw standpunten vergelijken met die van de politieke partijen.

Wil je direct weten hoe Algemeen Belang over de verschillende onderwerpen denkt? Klik dan hier.

Zelf het KiesKompas invullen? Volg deze link!

 

Oisterwijk, de parel van het prachtige Brabantse land. Laatst hebben we zelfs de top 5 behaald van allermooiste dorpen binnen Nederland en dat moeten we ook zo zien te houden. Algemeen Belang staat voor een betrouwbaar en dynamisch centrum, auto's zijn daarin welkom.

In de aanloop naar de verkiezingen worden er veel dingen gezegd en beloofd omtrent de kern van Oisterwijk. Vreemde ideeën komen naar boven. Zoals het centrum van Oisterwijk autovrij maken. De degelijkheid en aantrekkelijkheid komt met zulke ideeën zwaar in het geding. Algemeen Belang is voor een dynamisch en aantrekkelijk centrum, kortom er mag totaal geen belemmering komen tot het centrum. Algemeen Belang verwelkomt de mensen met de auto, op de fiets en te voet, het past prima naast elkaar.

Wil je hier meer over weten? Neem contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Meer over Oisterwijk lees je in ons verkiezingsprogramma.
 
Centrum Marieke resize

Ontmoetingscentrum Den Domp wordt in de toekomst gerenoveerd. AB wil Den Domp in stand houden voor inwoners en verenigingen van Haaren. Dit is van cruciaal belang om de leefbaarheid van de kern Haaren te versterken.

Naast de leefbaarheid van Haaren ziet AB Den Domp echt als een plek waar de inwoners van Haaren samen komen. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd voor en door inwoners. Het is heel erg belangrijk om dat te behouden, omdat daarmee de gemeenschapszin wordt versterkt.

Wil je hier meer over weten? Neem contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer over Haaren lees je in ons verkiezingsprogramma.

 

Den Domp Inge resize 

Albert Huisman woont samen met zijn vriendin en drie kinderen in Oisterwijk. Als zelfstandige is hij gewend aan hard werken en om problemen zelf op te lossen. Hij is eerlijk, recht door zee, draait nergens omheen en zegt waar het opstaat. Albert, een “bruggenbouwer” die met een sociaal hart kan verbinden. 

Albert1 resize

Hij kwam met zijn zes jaar in Oisterwijk wonen, ging hier naar school en heeft genoten van de mogelijkheden die er waren om te sporten. In zijn jeugdjaren voetbal en later als doelman bij HOCO. Zwom met veel plezier in het “Staal” en toen er nog echte winters waren werd er geschaatst op het Staalbergven. 

Teamplayer
Als ZZP-er is hij gewend om in teams te werken. Samen met vakgenoten wil hij graag iets moois creëren. Vooral het samenwerken maakt dat Albert zich thuis voelt bij Algemeen Belang. Als geen ander weet hij dat het in het algemeen belang is om samen te werken.

Samenwerken in een lokale sociale partij van een gemeente met vier kernen. Een partij die borg staat voor het behoud van de eigen identiteit van elke kern. Kernen met aandacht voor iedereen van jong tot oud. Goed onderwijs, voldoende gelegenheid om te sporten en passende woningen voor huurders, starters en onze senioren.

Eén gemeente
Vier mooie kernen met ieder hun eigen identiteit. Eén gemeente waar iedereen zich veilig voelt. Eén gemeente waarin we als goede buren prettig naast en met elkaar leven. Eén krachtige, veilige gemeente met zorg voor elkaar. Eén gemeente met een gezamenlijk belang. Algemeen Belang. Daar wil Albert Huisman zijn schouders onderzetten en deel van uitmaken!

Contact
Wil je meer weten over de Albert of met hem praten over een bepaald thema, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en in 2021 ook Haaren kent een mooie infrastructuur voor zowel binnen als buiten de bebouwde kom. We hebben hiermee te maken met heel veel verschillende soorten verkeersdeelnemers. Oud, jong, automobilist of fietstoerist het maakt niet uit. Algemeen Belang pleit er voor de dorpskernen voor iedereen op een goede en veilige manier open te houden. 

Als de doorstroom van het autoverkeer op termijn verbeterd wordt op onze hoofdwegen, is het natuurlijk wel goed om zwaar verkeer zoals landbouwmachines, grote vrachtwagens met opleggers en sluipverkeer te weren uit de kernen. Dat zal het centrum van Moergestel ook een stuk veiliger en aangenamer maken!

Baerdijk

Al ruim 20 jaar is de Baerdijk een terugkerend probleem. Het gaat dan om de oversteekplaats van de (brom-)fietsers. Gortie Bekkers, onze nummer 5 van de kieslijst, ging er een kleine twintig minuten staan om de situatie te observeren. Die twintig minuten had hij niet nodig, want na een paar minuten had hij al een leuke collectie voor Blik op de weg. Met credits voor alle soorten verkeersdeelnemers. Kortom, zoals we al wisten een zeer gevaarlijk punt. 

Een tijd terug zijn er liefkozende verkeersborden geplaatst met de slogan: ´ik kijk naar jou, kijk jij naar mij?´ Zo'n bewustwordingscampagne is best oke, maar kijkend naar de situatie vreest AB dat het gewenste effect van de campagne niet bereikt wordt. Daarom pleit AB voor een meer drastische ingreep, namelijk stoplichten. Hierdoor kan iedereen veilig oversteken en komt er eindelijk een einde aan de onveilige verkeerschaos. 

Tijd voor actie! 

Baerdijk Gortie resize

Al jaren is het vracht- en landbouwverkeer een groot probleem voor Moergestel. De verkeersveiligheid in het centrum is o.a. tijdens spitsuren zwaar in het gedrang. De oplossing hiervoor is een omleidingsroute via de Blankemansweg/Reedijk.

Om dit financieel te kunnen realiseren is het belangrijk om mee te liften met de geplande verbreding van de A58. Dit vraagt om een actieve houding van het college voor de verkeersveiligheid in het centrum van Moergestel. Naast een actief college moet de gemeenteraad ballen tonen. AB is klaar om met raadscollega’s te kiezen voor de juiste oplossing. Niet pas voor een oplossing in 2025, maar oplossingen op korte termijn in de vorm van omleidingsroutes zodat de verkeersveiligheid in het centrum van Moergestel wordt verbeterd.

Wil je hier meer over weten? Neem contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Meer over Moergestel lees je in ons verkiezingsprogramma.
 

Banner Verkeersveiligheid Moergestel resize

Alex van Assouw, onze nummer 4 uit Haaren, heeft duidelijke ideeën over de toekomst van het gemeentehuis in zijn dorp. Door de herindeling komt dit gebouw vrij om voor andere doelen te gebruiken. Voor Algemeen Belang blijft het gemeentehuis in Oisterwijk namelijk het centrale gemeentehuis van de nieuwe gemeente. Dit betekent niet dat de inwoners voor Haaren voor alle kleine wissewasjes naar Oisterwijk moeten. Een dependance in Haaren behoort tot de mogelijkheden voor AB. Wil je er meer over weten? Kijk onderstaande video!

Algemeen Belang wil het gemeentehuis, onder voorwaarden, verkopen aan een projectontwikkelaar. Woningbouw en maatschappelijke functies, waaronder een dependance van het gemeentekantoor Oisterwijk, politiepost en maatschappelijk werk, zijn van belang om op deze locatie te ontwikkelen. Dit is een unieke locatie waar we jong en oud samen kunnen laten wonen. Laten we die kans benutten.

Wil je hier meer over weten? Neem contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Meer over Haaren lees je in ons verkiezingsprogramma.
 Gemeentehuis Alex resize

Lijsttrekster Inge M.J. van Beers maakte samen met MoergestelTV een promotiefilmpje. Over de BIENEKEBOLDERS ontwikkelen zodat jong & oud in Moergestel kan wonen. Natuurlijk ook over SPORTPARK STOKEIND, zodat de verenigingen in Moergestel in de toekomst net zo sterk kunnen blijven bestaan. 

OOSTELVOORTJES II

Bouwen is van cruciaal belang voor de leefbaarheid van Moergestel. Het wegtrekken van jongeren uit het dorp is een groot probleem dat we voortvarender moeten oppakken. Daarnaast geeft onze oudere achterban aan te willen verhuizen zodat hun woning beschikbaar komt voor de nieuwe generatie. Het plan om te bouwen bij Oostelvoortjes II ligt al zeer lange tijd op de plank en zou voor doorstroming in de huizenmarkt kunnen zorgen. Algemeen Belang vindt het daarom belangrijk dat dit plan zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. Kijk ons promotiefilmpje over Oostelvoortjes II.

VERKEERSVEILIGHEID CENTRUM

Moergestel is nog niet ontlast van sluip- en vrachtverkeer. Algemeen Belang blijft hiervoor strijden. In de vorige bestuursperiode heeft AB een motie ingediend om het college met klem te verzoeken aan te sluiten bij de plannen van de verbreding van de A58, omdat we dan kosten kunnen besparen met de aanleg van de Blankemansweg en daarmee sluip- en vrachtverkeer kunnen weren uit de kom van Moergestel. Kijk ons promotiefilmpje over de verkeersveiligheid in het centrum van Moergestel.

Oisterwijk heeft het hart van Marieke gestolen, haar man is hier geboren en getogen, ze hebben 2 kinderen en maken volop gebruik van hetgeen Oisterwijk te bieden heeft. Als Concept Development Manager is ze werkzaam bij een groothandel in saniair. Zowel creatief als ondernemend en als een echte teamplayer. Deze eigenschappen zet ze graag in, in de politiek waar ze sinds maart 2018 als raadslid ruimtelijke zaken zeer actief is geweest.

Marieke025x resize 

Daarnaast heeft Marieke nog hobby’s als hockey, hardlopen en ouderraad school. De rede dat ze dit doet is om juist een afspiegeling te zijn van de maatschappij, ze wil grote doelgroep vertegenwoordigen o.a. voor jongeren die graag in onze gemeente willen wonen, dertigplussers met een gezin die geen tijd hebben voor de politiek, en ouderen die de behoefte hebben vertegenwoordigd te worden.

Een beter leven begint bij jezelf…

Door te horen, zien en voelen en vooral samen te werken zou ze graag Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren willen verfrissen, verjongen, vernieuwen, verbinden voor jong en oud, voor werknemer en werkgever, voor iedereen die woonachtig is in de gemeente. Belangrijk is dat je kunt zijn wie je bent, dat we samen optreden door samenwerking en samensmelting, we moeten ons veilig voelen en gesteund voelen door elkaar. Er zijn geen problemen maar uitdagingen. Gemeente Oisterwijk laten bruisen en groeien. Op een economisch verantwoorde manier met een goede financiele onderbouwing. Geen woorden maar daden! Simpel en constructief. Voor iedereen.

Afgelopen 3 jaar was het hard werken maar Marieke is trots op haar inbreng en hoop dit de komende jaren voor de inwoners te mogen blijven doen!

2020 is een jaar dat de geschiedenisboeken in gaat. COVID-19 heeft iedereen op een bepaalde manier getroffen en de gevolgen daarvan zijn nog (groten)deels onduidelijk. Algemeen Belang vindt dat we daar samen het gesprek over moeten voeren, zodat we er goed mee om blijven gaan!

groepsfoto05x resize

We zitten er met z’n allen middenin en zijn er nog lang niet van af. Het is een hectische tijd die veel energie van ons allemaal vergt. De gemoederen lopen soms hoog op en de gevolgen van COVID-19 zijn voor veel mensen onvermijdelijk.

Top lokale zorg

De wijze waarop gezondheid en veiligheid in onze verzorgingstehuizen, woongroepen etc. wordt gewaarborgd is geweldig. Diverse andere sociale initiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond om elkaar te helpen en te voorkomen dat mensen vereenzamen of fysieke en mentale klachten ontwikkelen. Algemeen Belang is trots op de zorg!

Lokale ondernemers

Ten tijden van corona moeten we ons verstand blijven gebruiken. De klappen die de lokale ondernemers moeten opvangen door COVID-19 zijn onvoorstelbaar. Algemeen Belang wil samen met de ondernemers, centrum- en buitengebiedmanager meedenken om, zodra de maatregelen dit weer toelaten, er weer snel bovenop te komen. Niet alleen voor de lokale ondernemer, maar voor alle inwoners van de gemeente.

Gemeenteraadsverkiezingen

Op 18 november zijn de verkiezingen, omdat Haaren als kern bij de gemeente Oisterwijk komt. COVID-19 zal haar stempel ook zeker drukken op de verkiezingen. Vragen over veiligheid en gevoelens van angst om te stemmen vanwege het coronavirus, bereiken ons dagelijks via onze achterban.

Alex van Assouw, nummer 4 van de kieslijst, over verleden, heden en toekomst van (politiek) Haaren. Alex in topvorm: eerlijk, open en recht door zee. Ga er goed voor zitten en geniet van deze frisse wind waar Algemeen Belang heel blij mee is!

Natuurlijk hebben wij nog meer plannen dan Alex samen met HOStv heeft besproken. Lees ze hieronder.

GEMEENTEHUIS

Algemeen Belang wil het gemeentehuis, onder voorwaarden, verkopen aan een projectontwikkelaar. Woningbouw en maatschappelijke functies, waaronder een dependance van het gemeentekantoor Oisterwijk, politiepost en maatschappelijk werk, zijn van belang om op deze locatie te ontwikkelen.

DEN DOMP

Ontmoetingscentrum Den Domp wordt in de toekomst gerenoveerd. AB wil Den Domp in stand houden voor inwoners en verenigingen van Haaren. Dit is van cruciaal belang om de leefbaarheid van de kern Haaren te versterken.

NOENES

Algemeen Belang vindt het belangrijk dat afspraken met de Noenes worden afgestemd met beleid van de gemeente Oisterwijk. AB zal er voor waken dat dit met respect voor bestaande afspraken met bewoners gebeurd. Ons doel hiervan is om een eenduidige juridische positie voor alle parken in onze kernen te realiseren.

Daar is ze weer! Inge M.J. van Beers, onze lijsttrekster, presenteert het derde speerpunt van Algemeen Belang. Speciaal voor iedereen in Heukelom staat AB voor een leven lang wonen in dit prachtige buurtschap. 

Om ervoor te zorgen dat de inwoners van de kleinste kern uit de gemeente Oisterwijk op hun oude dag niet hoeven te verhuizen, zijn er andere soorten woningen nodig. Volgens Algemeen Belang ligt er een grote kans bij de ontwikkeling van Pannenschuur VI als het gaat om de juiste woningen voor mensen uit Heukelom. Voor AB zijn dit patiowoningen. Daarnaast staat AB voor het onderzoeken van de mogelijkheid voor mantelzorgwoningen bij bestaande woningen. Dit zijn kansen die we samen met de bewoners en gemeente willen benutten.
 
Wil je hier meer over weten? Neem contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Meer over Heukelom lees je in ons verkiezingsprogramma.
 

Heukelom Inge resize

 

Gortie (24), een aparte naam die past bij een excentrieke verschijning. Hij is een zeer actief en betrokken persoon binnen Algemeen Belang. Naast zijn politieke betrokkenheid is hij Iemand die binnen de evenementen- en autobranche goed vertegenwoordigd is. Of je nu praat over in- of verkoop, technische vraagstukken of bestuurlijke taken niks is te gek voor hem.

Duidelijk

Gortie is vrij kritisch over verschillende zaken en vindt het belangrijk om direct en realistisch tegen de mensen te zijn. "Gewoon duidelijke taal, dan weten de mensen waar ze aan toe zijn" Zo is het ook, ´"Je moet niet allerlei dingen beloven of iedere keer uit emotie reageren, luisteren is belangrijk om objectief te kunnen zijn en handelen", aldus Gortie.

Politiek

Binnen de politiek houdt Gortie er een breed vlak op na. Zijn interesses en sterke kanten liggen zowel op ruimtelijke zaken als bij sociale en algemene zaken. Dit resulteert in een mooi scala van verschillende zaken die hem bezighouden. Denk aan: (verkeers-)veiligheid, wonen, infrastructuur, (arbeids-)migranten, maar ook het welzijn, veiligheid en de toekomst van onze jongeren. Kortom iemand die echt voor het Algemeen Belang van de inwoner op komt!

Contact

Wil je meer weten over de ambities van Gortie of met hem praten over een bepaald thema, neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onze nummer 2 Eric ten Brink presenteert vandaag het tweede speerpunt in een reeks van 9.
 
 
Voor Algemeen Belang is het belangrijk dat Moergestelnaren in Moergestel kunnen blijven wonen. Zowel jong als oud verdient het om een eigen (nieuwe) plek te vinden in ons mooie dorp. Met bouwproject Oostelvoortjes II ligt een kans voor jong en oud die AB wil benutten. 
 
Wil je hier meer over weten? Neem contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 
Meer artikelen van Algemeen Belang over bouwen: https://bit.ly/3osPfqB
 Oostelvoortjes II Eric resize
 

Onze lijsttrekster Inge M. J. van Beers presenteert vandaag het eerste speerpunt in een reeks van 9.

Voor Algemeen Belang zijn echte asielzoekers welkom en staat de veiligheid van omwonenden voorop bij de voortzetting van het AZC. AB wil geen asielzoekers opvangen die voor overlast en/of onveiligheid zorgen. Dit betekent dat alleenstaande minderjarige vluchtelingen en probleemjongeren voor ons niet (meer) welkom zijn. Als het AZC open blijft dan zou dit voor AB alleen voor kansrijke vergunninghouders en echte asielzoekers zijn.

Wil je hier meer over weten? Neem contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Meer artikelen van Algemeen Belang over het AZC: https://bit.ly/3dPlrPL

AZC Inge resize

Op 18 november 2023 zijn de herindelingsverkiezingen, omdat de gemeente Haaren ophoudt te bestaan. De huidige gemeente Haaren bestaande uit Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel worden verdeeld over de omliggende gemeenten. Biezenmortel komt bij Tilburg, Esch bij Boxtel, Haaren bij Oisterwijk en Helvoirt bij Vught. Algemeen Belang kijkt er naar uit om Haaren officieel op te nemen in de gemeente Oisterwijk. Om onze kernvisie scherp te houden, zijn wij op zoek gegaan naar mensen uit de gemeenschap Haaren. Op onze kieslijst vind je alle namen, maar Alex van Assouw wil AB hier in het bijzonder noemen. Samen met Alex, onze andere nieuwe Haarense leden en inwoners van de kern Haaren heeft AB verschillende thema's bepaald om de komende jaren aan te werken.

GEMEENTEHUIS

Algemeen Belang wil het gemeentehuis, onder voorwaarden, verkopen aan een projectontwikkelaar. Woningbouw en maatschappelijke functies, waaronder een dependance van het gemeentekantoor Oisterwijk, politiepost en maatschappelijk werk, zijn van belang om op deze locatie te ontwikkelen.

DEN DOMP

Ontmoetingscentrum Den Domp wordt in de toekomst gerenoveerd. AB wil Den Domp in stand houden voor inwoners en verenigingen van Haaren. Dit is van cruciaal belang om de leefbaarheid van de kern Haaren te versterken.

Eric ten Brink, 63 jaar en woonachtend geweest in Brussel, in de buurt van Parijs en sinds 1966 in het mooie Oisterwijk. Hij is getrouwd met Yvonne en blij om in deze mooie gemeente te wonen. Tijdens zijn werkende leven is hij altijd werkzaam geweest in de bouw. Eric is commissielid en voorzitter geweest voor ruimtelijke zaken. Momenteel is hij wethouder ruimtelijke ordening en duurzaamheid.

Dat er meer gebouwd wordt, maar dat zegt iedereen. Er wordt nog steeds te weinig gebouwd dat kon Eric, als wethouder, niet oplossen in een halfjaar. Hij heeft wel diverse projecten gereed gemaakt om te starten, want hij wil laten bouwen wat nodig is. Eric vindt het belangrijk om gemengd te bouwen dus goedkoop, middelduur maar ook luxe woningen. Voor starters, gezinnen en ouderen. Hij benadrukt graag het belang van luxe woningen, want door dat soort woningen kun je de goedkope woningen betaalbaar houden.

Als het aan Eric ligt blijven we niet steeds praten over woningbouw, maar maken we plannen en pakken we door om daadwerkelijk te bouwen. Voorbeeld hiervan zijn Oostelvoortjes in Moergestel. In de nieuwe kern Haaren moet ook worden gebouwd zodat de leefbaarheid in alle dorpen behouden blijft.

Naast gemengd bouwen is het buitengebied leefbaar houden en ontwikkelen samen met de bewoners een belangrijks thema voor Eric. Juist samen met de inwoners afspraken maken en het buitengebied ontwikkelen past bij Eric. Hij heeft zich aangesloten bij Algemeen Belang, omdat hij bij ons een politiek actieve houding herkent. Niet alleen luisteren en praten, maar ook daadwerkelijk werken aan de omgeving om de gemeente een beetje mooier te maken. Zijn principe past daar heel mooi in: "Het kan, mits..." en "Het kan niet, omdat...".

Eric is onze nummer 2 op de kieslijst en kijkt er naar uit om de komende 5 jaar zich keihard voor de inwoners in te zetten.