Moergestel 24 juni 2024

Binnenkort bespreekt de raad de jaarstukken 2021 van de Gemeente. In de jaarstukken legt het College verantwoording af over het in 2021 gevoerde beleid. Een belangrijk deel van de jaarstukken gaat over de financiën van de Gemeente. Wat is er betaald en ontvangen in 2021 en hoe staat de financiële spaarpot van de gemeente, de algemene reserve, er voor op 31-12-2021.

Traditioneel leveren de jaarstukken veel technische vragen op. Technische vragen, die zomaar kunnen omslaan in politieke verschillen van inzicht. De politieke vraag wordt of de raad de jaarstukken goed keurt en vast stelt.

Voor AB reden om 23 vragen te stellen, waaruit we er 2 selecteren:

Moergestel 23 juni 2024

Dinsdagavond werd Jaap Budding tot (interim-)voorzitter gekozen door de Algemene Ledenvergadering van Algemeen Belang. Een gewaagde keuze van Algemeen Belang, want hij woont pas kort in Oisterwijk en heeft daarom weinig roots in de 4 kernen van de gemeente Oisterwijk. “Aan de andere kant kan dat ook verfrissend werken, omdat ik weinig binding heb met het verleden”, zegt de pas benoemde (interim-) voorzitter.

Budding is 73 jaar. Eigenlijk veel te oud volgens hem, maar verjonging is dan ook een belangrijke doelstelling voor hem. Hij studeerde fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam en bekleedde veel functies in het bedrijfsleven. De laatste 20 jaar van zijn actieve leven voerde hij een zelfstandige onderneming als fiscaal adviseur.

Moergestel 15 juni 2024

In een artikel op de gemeentelijke website van Oisterwijk van 7 juni 2024 is genoemd dat, bij eventueel lage instroom van Oekraïners in klooster Nieuwenhof, de resterende woonruimte toegewezen kan worden aan statushouders.

Telefonisch liet burgemeester Janssen ons weten, dat dit niet juist was. Hij zei, dat deze eventuele resterende woonruimte toegewezen kan worden aan andere woningzoekenden, uiteraard onder toepassing van de geldende toewijzingsregels van woonruimte. Dit werd tijdens de behandeling van de PPN op 9 juni j.l. bevestigd. Daarom hebben wij verzocht om het betreffende bericht te rectificeren.

Oisterwijk 10 juni 2024

Gisteren boog de Gemeenteraad zich over de Perspectiefnota, de basis voor de begroting 2023 een volgende jaren. Een nota vol met goede voornemens en mooie plannen. Die voornemens en mooie plannen zijn zo aantrekkelijk dat je er bijna niet tegen kunt stemmen. Maar, ja het zijn dan ook papieren plannen. Later, bij de behandeling van de begroting 2023 zal blijken wat terecht gaat komen van al dit moois.

Wij brachten onze speerpunten naar voren, die allemaal meer of minder meegewogen gaan worden bij de opstelling van de begroting. Dat was voor ons genoeg reden om uiteindelijk voor te stemmen op de Perspectiefnota als geheel. Wij stelden ons kritisch op over de volgende punten:

Moergestel 9 juni 2024

Algemeen Belang is blij dat de Gemeente Oisterwijk Oekraïense vluchtelingen gaat huisvesten in klooster Nieuwenhof in Moergestel. Inge van Beers van Algemeen Belang ziet echter een addertje onder het gras en zal daarover vanavond vragen stellen bij de behandeling van de PPN. Aanvankelijk communiceerde de Gemeente dat eventueel woonruimte die niet ingevuld wordt door Oekraïners en derdelanders aan statushouders ter beschikking gesteld zou worden als niet alle capaciteit in Nieuwenhof nodig zou zijn voor de opvang van Oekraïners.