Op 18 november 2023 zijn de herindelingsverkiezingen, omdat de gemeente Haaren ophoudt te bestaan. De huidige gemeente Haaren bestaande uit Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel worden verdeeld over de omliggende gemeenten. Biezenmortel komt bij Tilburg, Esch bij Boxtel, Haaren bij Oisterwijk en Helvoirt bij Vught. Algemeen Belang kijkt er naar uit om Haaren officieel op te nemen in de gemeente Oisterwijk. Om onze kernvisie scherp te houden, zijn wij op zoek gegaan naar mensen uit de gemeenschap Haaren. Op onze kieslijst vind je alle namen, maar Alex van Assouw wil AB hier in het bijzonder noemen. Samen met Alex, onze andere nieuwe Haarense leden en inwoners van de kern Haaren heeft AB verschillende thema's bepaald om de komende jaren aan te werken.

GEMEENTEHUIS

Algemeen Belang wil het gemeentehuis, onder voorwaarden, verkopen aan een projectontwikkelaar. Woningbouw en maatschappelijke functies, waaronder een dependance van het gemeentekantoor Oisterwijk, politiepost en maatschappelijk werk, zijn van belang om op deze locatie te ontwikkelen.

DEN DOMP

Ontmoetingscentrum Den Domp wordt in de toekomst gerenoveerd. AB wil Den Domp in stand houden voor inwoners en verenigingen van Haaren. Dit is van cruciaal belang om de leefbaarheid van de kern Haaren te versterken.

NOENES

Algemeen Belang vindt het belangrijk dat afspraken met de Noenes worden afgestemd met beleid van de gemeente Oisterwijk. AB zal er voor waken dat dit met respect voor bestaande afspraken met bewoners gebeurd. Ons doel hiervan is om een eenduidige juridische positie voor alle parken in onze kernen te realiseren.

HAARENDAEL

Algemeen Belang ziet Haarendael graag als rijksmonument herbouwd worden. Gelet op de geringe haalbaarheid van dit doel is het voor AB belangrijk dat Haarendael een functionele herbestemming krijgt. Voor AB betekent dit wonen gecombineerd met vrijetijdsbesteding, waarbij de historische waarden in acht worden genomen.

BUITENGEBIED

Algemeen Belang vindt het belangrijk dat het bestemmingsplan Buitengebied Haaren volgens lopende afspraken wordt uitgewerkt. Het is belangrijk dat er in de toekomst overkoepelend beleid wordt opgesteld voor het buitengebied. Voor Algemeen Belang speelt kringlooplandbouw naar 2050 toe een belangrijke rol in dat beleid.

BOUWLOCATIES

Algemeen Belang ziet dat binnen de kern Haaren meerdere locaties geschikt en in beeld  zijn voor woningbouw. Dit betreft zowel gemeentelijk eigendom als van derden. De herontwikkeling hiervan vindt plaats op basis van de woonvisie met aandacht voor jongeren, (door-)starters, senioren en deels via Bouwen In Eigen Beheer. AB vindt het belangrijk dat locaties die nu al een bestemming wonen hebben, conform gemaakte afspraken worden herontwikkeld.

 

Wil je meer lezen over onze doelen uit Haaren in combinatie met de Global Goals? Kijk dan hier.