De verkiezingen zijn inmiddels al enkele dagen geleden, maar de uitslag is pas sinds zondag om 16.00 uur definitief. Door een schrijffout op een stembureau in Haaren is besloten tot een volledige hertelling. Deze hertelling heeft op zaterdag plaatsgevonden en op zondag is de definitieve uitslag tijdens een openbare zitting in Tiliander gepresenteerd en ondertekend.

Bedankt banner resize

Algemeen Belang vindt het een zeer moedig besluit van het Centraal Stembureau om tot hertelling over te gaan. AB ondersteunt daarin ook de woorden van de burgemeester dat door de volledige hertelling eventuele zorgen over een juiste gang van zaken en zorgen over de definitieve uitslag bij iedereen weg genomen kunnen worden.

Neemt niet weg dat AB met verbijstering de nieuwe uitslag in ontvangst heeft genomen. Een wijziging tussen raadsleden die namens AB zitting mogen nemen in de raad is een feit. Dat gezegd hebbende, accepteert AB deze uitslag en gaat AB vol goede moed de komende 5,5 jaar tegemoet. PGB gefeliciteerd met de winst en vergeet allen niet, AB is er klaar voor om de komende periode zich weer volop voor haar inwoners in te zetten!