Moergestel, 24 juni 2019

Precies 354 dagen geleden diende raadslid van Beers de motie Vignet Gezonde School in tijdens de PPN vergadering. Uit toenmalig onderzoek van de GGD bleek dat 0 scholen in onze gemeente het Vignet Gezonde School hadden. Door o.a. werkdruk en andere belangrijke aandachtspunten stond de ontwikkeling naar een Gezonde School niet op de agenda. Onacceptabel voor Algemeen Belang.

Moergestel, 18 juni 2019

Op de afgelopen raadsvergadering, met op de agenda de perspectiefnota 2020-2023, heeft Algemeen Belang haar speerpunten woningbouw, verkeersveiligheid  en jongeren nadrukkelijk aan de orde gesteld met duidelijke resultaten.

Oisterwijk 17 mei 2019

Donderdag 16 mei jl. heeft de commissie Algemene Zaken van de gemeente Oisterwijk een discussienotitie behandeld over het AZC. Algemeen Belang staat voor duidelijkheid en heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Een standpunt innemen is niet eng, wel duidelijk. De gemeenteraad moet samen verder willen komen en dat kan als iedereen open kaart zou spelen. Dat is precies wat ons raadslid Inge M.J. van Beers heeft gedaan.

Oisterwijk, 27 april 2023

Ton Bertels, voorzitter Algemeen Belang, heeft een aanbevelingbrief gestuurd samen met een heel aantal andere personen. Ria is namelijk op meerdere fronten actief en wij zijn dan ook ontzettend trots dat Ria gisteren tot lid in de Orde van Oranje-Nassau is benoemd. Ria is onmisbaar voor Algemeen Belang. In dit artikel een weergave van Ria binnen de partij geschreven door de voorzitter Ton Bertels.

Oisterwijk, 18 april 2023

Vorige week donderdag hebben Algemeen Belang en CDA opnieuw hun initiatiefvoorstel ingediend om het bestemmingsplan Nijverheidsweg (west) vast te stellen. Het raadsvoorstel werd eerder verworpen in de raad van 7 februari 2019. Nu werd het wel vastgesteld door de raad onder voorwaarden van een gebiedsvisie per 1 juli 2019 en een plan voor borging van een verkeersveilige ontsluiting en verbetering van privacy per 4 juli 2019. Algemeen Belang heeft op 7 februari 2019, ondanks het minderheidsstandpunt, toch vóór de realisatie van 27 goedkope huurappartementen gestemd. De motieven waren een kostenstijging van 20% en een uitstel van bouw in deze raadsperiode of zelfs afstel.