Oisterwijk, 27 april 2023

Ton Bertels, voorzitter Algemeen Belang, heeft een aanbevelingbrief gestuurd samen met een heel aantal andere personen. Ria is namelijk op meerdere fronten actief en wij zijn dan ook ontzettend trots dat Ria gisteren tot lid in de Orde van Oranje-Nassau is benoemd. Ria is onmisbaar voor Algemeen Belang. In dit artikel een weergave van Ria binnen de partij geschreven door de voorzitter Ton Bertels.

Ondergetekende, Ton Bertels, als voorzitter van de Vereniging Algemeen Belang verklaart hiermede dat Ria Peters, woonachtig te Oisterwijk, bijzondere maatschappelijke inbreng heeft gegeven en nog geeft aan de inwoners van de gemeente Oisterwijk en aan de Vereniging Algemeen Belang in het bijzonder.

Ria is sinds 2001 lid van Algemeen Belang. Van 2002 tot 2006 was zij raadslid, in die periode maakte zij ook deel uit van de commissie Ruimtelijke Zaken. Van 2006 tot 2014 heeft ze namens Algemeen Belang in de commissie Inwoners Zaken van onze gemeente een belangrijke inbreng gehad. Vanaf 2006 maakt zij deel uit van het Bestuur van de Vereniging Algemeen Belang. Binnen het bestuur heeft ze inmiddels alle bestuurstaken vervuld. Ze heeft gewerkt met vijf verschillende voorzitters zonder enige wanklank, zonder enig conflict, oplossingsgericht, menselijk, zonder zich zelf op de voorgrond te plaatsen. In 2017 heeft zij, naast het eerder formele secretariaat, ook het (tijdelijk-) voorzitterschap waargenomen. Januari 2018 heeft zij het tijdelijk voorzitterschap aan mij overgedragen. Toen de vacature penningmeester ontstond en geen directe opvolger beschikbaar was heeft zij ook deze bestuursfunctie op zich genomen. 

De belasting voor haar is groot, maar dat deert haar niet. Integendeel, ondanks enige gezondheidsproblemen, zet ze zich maximaal in voor de Vereniging. Als tijdbelasting is dit, zeker in verkiezingsjaren, eerder dagen per week dan in uren uit te drukken.

Los van deze formele opsomming

Ria is een gedreven lid van Algemeen Belang.

Ria heeft een groot gevoel voor verhoudingen en is communicatief binnen het bestuur en de vereniging. Ze kan leden aanspreken op gedrag en motieven.

Ria is een luisterend oor voor inwoners van Oisterwijk. In de commissie Inwoners Zaken, waar ik zelf zitting heb gehad, wist zij die ervaringen, problemen en wensen in te brengen, tot genoegen ook van de toen werkzame wethouder.

Ria is binnen Algemeen Belang ook een belangrijke sociale en bindende factor. Ze houdt verjaardagen, jubilea, plezierige en droevige gebeurtenissen bij en geeft vreugde en steun waar nodig. Ria heeft, waarschijnlijk mede door haar horeca achtergrond, de drang en gedrevenheid, om bij alle bijeenkomsten van Algemeen Belang, fractie, bestuur en ledenvergaderingen ons te voorzien van allerlei lekkernijen. Ze creƫert een sfeer van gezamenlijkheid waarin het goed toeven is.

In legertermen, ze is de moeder van de compagnie!

Hulde voor Ria is dan ook op zijn plaats!

Ton Bertels
Voorzitter Vereniging Algemeen Belang

Ria eer Ton