Moergestel, 23 juli 2018

Al langere tijd waren we er duidelijk over; er moet een nieuw, veilig en toegankelijk voetgangerspad komen van de Brede School in Moergestel naar de Sporthal Stokeind in Moergestel. Ruim een jaar geleden is unaniem een motie aangenomen om een dergelijk pad zo snel mogelijk te realiseren. Lange tijd was het stil rondom dit thema en vandaar dat wij ons er tijdens de campagne nogmaals hard voor hebben gemaakt. Vandaag zetten we de kroon op ons vele werk en tijd die we hierin gestoken hebben.

Oisterwijk, 19 juli 2018

Precies 14 dagen geleden heeft Algemeen Belang een motie ingediend voor de ontwikkeling van een (digitale) sociale kaart in de gemeente Oisterwijk. Een motie die tijdens het vaststellen van de perspectiefnota unaniem is aangenomen. Deze motie bekijken? Klik hier. Informatie over de redenen voor deze motie en de stappen die sinds 5 juli 2018 zijn gezet..?

Oisterwijk, 11 juli 2018

Auto’s, vrachtwagens en fietsers rijden af en aan
Over de Sprendlingenstraat en Heusdensebaan.

De kruising met de Heusdensebaan en de Sprendlingenstraat
Dat is toch echt een knelpunt waar het in Oisterwijk over gaat

Het grote verkeersaanbod is hier amper te verwerken
Dit is voor iedereen goed te merken

Wij willen graag de veiligheid en doorstroom van verkeer verhogen
Dit wordt door het college toch wel echt overwogen?

Moergestel, 9 juli 2018

Donderdag 5 juli jl. heeft de gemeenteraad de perspectiefnota vastgesteld. Een nota die een blik werpt op de toekomst. Algemeen Belang heeft ook haar visie gegeven op de toekomst door een aantal belangrijke thema’s aan de orde te stellen. Denk hierbij aan Haaren, wonen, jongeren, duurzaamheid, sociaal domein, buitengebied, verkeer en parkeren.

Oisterwijk, 3 juli 2018

De millieustraat verdient de nodige aandacht en heeft deze dan ook Quick gekregen van het huidige college. N.a.v. geluiden van onze inwoners is er afgelopen donderdag een nieuw raadsvoorstel gepresenteerd en aangenomen. Hierin worden de Quick wins gepresenteerd om al direct aan de slag te kunnen zodat er een snellere en betere doorstroom komt binnen de milieustraat.