Oisterwijk, 19 november 2023

“Kwaliteit op zo’n mooie plek vlakbij de voorste stroom staat bij ons voorop” - Algemeen Belang Brabants Dagblad 15 nov j.l. Oproep aan alle inwoners van de gemeente Oisterwijk maar ook Haaren aangezien zij in 2021 bij onze gemeente komen. Algemeen Belang hecht veel waarde aan jouw ideeën en vraagt inbreng van alle inwoners over de ontwikkeling op locatie de Leye.

Moergestel, 16 november 2023

De inkt van de begroting is nog maar net droog of een nieuw thema vraagt onze aandacht; Het Staalbergven. Belangrijk om te weten is dat Natuurmonumenten de eigenaar is van de grond en de gemeente de huurder en gebruiker hiervan. Eind 2020 loopt de huidige huurovereenkomst af. Dit geeft ons de kans om nu de mogelijkheden van verlenging te onderzoeken. Er zijn verschillende aspecten die aan bod komen bij een goede besluitvorming, maar voor Algemeen Belang is er geen twijfel mogelijk, 't Staal moet worden behouden!

Moergestel 12 november 2023

In de raad van afgelopen donderdag werd de begroting 2020 met meerderheid aangenomen. Belangrijke onderwerpen voor Algemeen Belang waren: de OZB-verhoging, de verkeersveiligheid, het grote tekort bij het sociaal domein en de zeer lage algemene reserve. We kijken terug op een goede samenwerking met de andere partijen en zijn tevreden over het behaalde resultaat.

Moergestel, 25 oktober 2019

Algemeen Belang kijkt terug op een succesvolle raadsvergadering. Ons standpunt met betrekking tot de voortzetting van de bestuursovereenkomst met het COA inzake het AZC was al lang duidelijk. 1. Geen overlastgevende Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) meer opvangen en 2. Een vijfjarig contract met jaarlijkse evaluatie én een duidelijke exitclausule. Raadslid van Beers is sinds november 2018 bezig met dit thema en zag haar harde werken gisteren beloond worden.

Moergestel, 15 oktober 2019

Al jarenlang is de leefbaarheid van Moergestel onder de maat. Dit merken we aan het winkelbestand dat terugloopt, ledenaantallen van verenigingen die teruglopen en jongeren en jonge gezinnen die geen woning kunnen vinden en genoodzaakt zijn om buiten het dorp te gaan wonen. Voor Algemeen Belang is dit onacceptabel. Wij zijn daarom dolblij met de nieuwe woningbouwprogrammering en woonagenda 2019-2028.