Moergestel 9 juni 2024

Algemeen Belang is blij dat de Gemeente Oisterwijk Oekraïense vluchtelingen gaat huisvesten in klooster Nieuwenhof in Moergestel. Inge van Beers van Algemeen Belang ziet echter een addertje onder het gras en zal daarover vanavond vragen stellen bij de behandeling van de PPN. Aanvankelijk communiceerde de Gemeente dat eventueel woonruimte die niet ingevuld wordt door Oekraïners en derdelanders aan statushouders ter beschikking gesteld zou worden als niet alle capaciteit in Nieuwenhof nodig zou zijn voor de opvang van Oekraïners.

Later nuanceerde de gemeente dit bericht met de stelling dat eventueel resterende (tijdelijke) woonruimte toegewezen zal worden aan andere woningzoekenden onder handhaving van de geldende toewijzingsregeling. Het is voor Algemeen Belang belangrijk dat alle doelgroepen op de woningmarkt gelijke kansen krijgen om in de resterende woonruimte te gaan wonen. “Statushouders hebben volgens landelijke afspraken recht op een percentage van de beschikbare woningen. “De rest van de woningen moet beschikbaar blijven voor andere doelgroepen waaronder jongeren” aldus van Beers.

Daar komt bij dat we meerdere doelgroepen de kans kunnen geven op een tijdelijke woning in Klooster Nieuwenhof als we aansluiten bij de landelijke regelgeving. Landelijk is het beleid om deze derdelanders te stimuleren terug te keren naar hun land van herkomst. Hiervoor wordt door staatssecretaris van der Burg geld ter beschikking gesteld voor reiskosten en herintegratie in het land van herkomst. Ook als de derdelander plannen heeft om in een ander land te gaan werken of studeren komt hij in aanmerking voor financiële ondersteuning.

Hierover gaat Inge van Beers vanavond vragen stellen. “Jammer, dat we de vreugde wat moeten temperen, want vluchtelingenopvang is erg belangrijk. Maar aan halfbakken oplossingen en voortrekkerij hebben onze inwoners niets”.