Moergestel 15 juni 2024

In een artikel op de gemeentelijke website van Oisterwijk van 7 juni 2024 is genoemd dat, bij eventueel lage instroom van Oekraïners in klooster Nieuwenhof, de resterende woonruimte toegewezen kan worden aan statushouders.

Telefonisch liet burgemeester Janssen ons weten, dat dit niet juist was. Hij zei, dat deze eventuele resterende woonruimte toegewezen kan worden aan andere woningzoekenden, uiteraard onder toepassing van de geldende toewijzingsregels van woonruimte. Dit werd tijdens de behandeling van de PPN op 9 juni j.l. bevestigd. Daarom hebben wij verzocht om het betreffende bericht te rectificeren.

Daarnaast hebben wij bij de behandeling van de Perspectiefnota gevraagd om derdelanders zoveel mogelijk te stimuleren terug te keren naar hun land van herkomst of naar een ander land waar zij permanent kunnen werken of studeren. Staatssecretaris van der Burg heeft hiervoor extra geld ter beschikking gesteld. Hiervan kunnen deze derdelanders hun reiskosten en herintegratie bekostigen. Deze stimulans om door te reizen is in lijn met landelijk beleid en maakt woonruimte vrij in Nieuwenhof. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Algemeen Belang is in afwachting van een reactie vanuit de gemeente.