Oisterwijk, 9 februari 2018

Burgemeester H. Janssen, voorzitter van het centraal stembureau, heeft vandaag de kandidatenlijst van Algemeen Belang officieel vastgesteld. Met lijstnummer 1 en 32 kandidaten gaat Algemeen Belang de verkiezingen met vertrouwen tegemoet. Haar partijprogramma voor de verkiezingen zal eind deze week gepubliceerd worden. Hierin maakt ze duidelijk dat er in de gemeente Oisterwijk plaats is voor iedereen en dat leefbaarheid de basis is voor onze inwoners.

Moergestel, 31 januari 2018

Algemeen Belang presenteert, als eerste partij uit de gemeente Oisterwijk, een verkiezingsprogramma voor mensen met een beperking. Uit onderzoek blijkt dat 18 procent van de kiesgerechtigden in Nederland een lichte verstandelijke beperking hebben of zwakbegaafd zijn. Deze mensen hebben ook een stem en het recht om hun stem te laten horen. In dit artikel legt Algemeen Belang uit wat zij voor deze groep doet.

Oisterwijk, 25 januari 2018

De nummer zeven van de kieslijst van Algemeen Belang, Marieke Dujardin-Stork, heeft haar eerste stappen gezet in de politieke arena. Marieke was gast van de Raad en heeft twee commissie vergaderingen bijgewoond. Zowel bij de gecombineerde vergadering van Ruimtelijke Zaken en Inwonerszaken over sportpark Den Donk en de vergadering later op de avond van Inwonerszaken was zij aanwezig.

's Hertogenbosch, 20 januari 2018

Algemeen Belang heeft op het raadsledencongres in Den Bosch vervolgstappen gezet in haar ontwikkeling. Het congres werd georganiseerd door verschillende partijen, wetende: Raadslid.nu de Nederlandse vereniging voor raadsleden, de Vereniging van Griffiers, VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Namens Algemeen Belang was Inge van Beers aanwezig om klaar gestoomd te worden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Moergestel, 11 januari 2018

Namens Algemeen Belang hebben Jan Jonkers (1), Peter Smit (2) en Inge van Beers (3) zich de afgelopen dagen voorgesteld. Zij gaan, net als de rest van de partij, met lef, energie en vertrouwen de verkiezingen tegemoet. De eerste drie hebben hun eigen doelen waar zij zich op focussen. Jan zet o.a. in op een duidelijk woningbouwprogramma, een leefbare gemeente en een mooi buitengebied. Peter o.a. op het besteden van aandacht aan het versterken van de leefbaarheid in de gemeente, een sociale gemeente en sport en cultuur die past bij de gemeente. Inge heeft haar pijlen o.a. gericht op jeugd en jongeren, woningaanbod voor starters en de aantrekkelijke woongemeente.