Moergestel, 31 januari 2018

Algemeen Belang presenteert, als eerste partij uit de gemeente Oisterwijk, een verkiezingsprogramma voor mensen met een beperking. Uit onderzoek blijkt dat 18 procent van de kiesgerechtigden in Nederland een lichte verstandelijke beperking hebben of zwakbegaafd zijn. Deze mensen hebben ook een stem en het recht om hun stem te laten horen. In dit artikel legt Algemeen Belang uit wat zij voor deze groep doet.

Alle mensen in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom hebben hun eigen leven met mooie momenten, maar ook problemen, zorgen en wensen. Iedereen probeert gelukkig te leven. Wij delen ook zaken met elkaar; Denk bijvoorbeeld aan straten bouwen en schoon houden, het regelen van nieuwe gebouwen en huizen, het maken van paspoorten, maar ook het geven van hulp aan mensen die problemen hebben. Daarvoor is een bedrijf gemaakt en daar werken wel 200 mensen die voor ons bezig zijn om alles goed te regelen en uit te voeren. Dit bedrijf noemen we de Gemeente Oisterwijk.

De baas van de gemeente is de gemeenteraad. Dit is een groep mensen gekozen door de inwoners van de gemeente. Het is namelijk niet mogelijk om met zijn allen te gaan vertellen wat er moet gebeuren. Daarom moeten we mensen aanwijzen die dat voor ons doen. Omdat niet iedereen het zelfde wil, zijn verenigingen opgericht waar mensen met dezelfde ideeën met elkaar overleggen over wat er moet gaan gebeuren of moet veranderen. Om de 4 jaar wordt aan alle mensen in de gemeente Oisterwijk gevraagd welke vereniging de beste ideeën heeft. Dat heet een verkiezing en op 21 maart 2018 is er weer zo'n verkiezing.

In de gemeente Oisterwijk bestaat de vereniging Algemeen Belang. Zoals de naam al zegt kijken wij naar wat we gezamenlijk belangrijk vinden, maar ook naar jouw persoonlijk belang en je wensen. Wij maken dan slimme plannen om dit voor elkaar te krijgen.

We noemen een paar van die plannen. Wij willen dat Oisterwijk niet alleen een mooi dorp blijft, maar de komende jaren nog mooier wordt. Iedereen moet zich hier veilig voelen en graag willen wonen. We willen veel groene natuur met veel bomen en grasplekken. Buiten het dorp moeten de bossen en vennen goed worden behandeld zodat het een mooi gebied blijft. Mensen die meer zorg nodig hebben moeten die ook krijgen. De mensen die geen zorg nodig hebben moeten daarbij helpen. Wij moeten zorgen voor genoeg geld om dat goed te regelen. Er zijn nog veel meer ideeën. Al onze ideeën kun je binnenkort op onze website lezen.

Jij, als inwoner wordt gevraagd te kiezen wat jij belangrijk vindt. Hierboven is kort uitgelegd wat wij belangrijk vinden. Wij willen nog veel meer, als je wilt kunnen wij dat aan je uitleggen. Je mag altijd contact met ons opnemen. Je kunt het binnenkort ook lezen op deze website.

De vereniging Algemeen Belang is er ook voor jouw belang! Denk er over na en laat je stem horen op 21 maart. Dit artikel is mede tot stand gekomen na het verzoek van de cliëntenraad van stichting Prisma aan de fractie van Algemeen Belang.

Algemeen Belang is de lokale én meest sociale partij voor iedereen binnen de gemeente Oisterwijk. Algemeen Belang is er dus ook voor jouw belang!

We bepalen graag samen met jou de eigen lokale koers voor de komende jaren en we komen je graag tegen ergens in de gemeente Oisterwijk, dan gaan we het gesprek met je aan. We komen op voor de sociaal-kwetsbare inwoners én we streven naar een veilig en goed woon- en leefklimaat in alle kernen.

Algemeen Belang bevordert de samenhang en samenwerking tussen de kernen Heukelom, Moergestel en Oisterwijk met respect voor ieders eigenheid. We zijn een partij die een groen en duurzaam beleid voert en een partij die een degelijk, verantwoord financieel en efficiënt beleid voorstaat. We vinden dat economische vooruitgang het fundament is voor welzijn en welvaart. Algemeen Belang wil de grootste partij blijven én onze wethouder Peter Smit wil graag zijn werk in het college voortzetten.