's Hertogenbosch, 20 januari 2018

Algemeen Belang heeft op het raadsledencongres in Den Bosch vervolgstappen gezet in haar ontwikkeling. Het congres werd georganiseerd door verschillende partijen, wetende: Raadslid.nu de Nederlandse vereniging voor raadsleden, de Vereniging van Griffiers, VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Namens Algemeen Belang was Inge van Beers aanwezig om klaar gestoomd te worden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Het plenaire programma werd geopend door dagvoorzitter Henk Bouwmans. Al snel werd het woord gegeven aan Olympisch kampioen Pieter van den Hoogenband en dr. Henk van der Kolk. politicoloog en onderzoeker lokale politiek aan de Universiteit Twente. Pieter van den Hoogenband nam het publiek mee naar zijn voorbereiding voor de Olympische Spelen en maakte hier een heldere vergelijking met het zijn van raadslid; passie hebben voor wat je doet.

(Tweet: Inge M. J. van Beers)

Tijdens het raadsledencongres werden er ruim dertig workshops aangeboden. Genoeg keuze voor Inge van Beers om haar nog meer te laten inspireren richting de nieuwe raadsperiode; van een workshop effectief lezen tot een informatiebijeenkomst over de omgevingswet, van een lesje gemeentefinanciën tot een inkijkje in de wereld van politiek & media.

Inge van Beers heeft zich tijdens het raadsledencongres gefocust op de volgende onderwerpen: werkdruk voorkomen én succesvol raadslid worden. Twee inspirerende workshops waarbij kwaliteit van tijd, het maken van keuzes, afwegen van belangen en participeren in de samenleving centraal stonden.

Algemeen Belang is de lokale én meest sociale partij voor iedereen binnen de gemeente Oisterwijk. Algemeen Belang is er dus ook voor jouw belang!

We bepalen graag samen met jou de eigen lokale koers voor de komende jaren en we komen je graag tegen ergens in de gemeente Oisterwijk, dan gaan we het gesprek met je aan. We komen op voor de sociaal-kwetsbare inwoners én we streven naar een veilig en goed woon- en leefklimaat in alle kernen.

Algemeen Belang bevordert de samenhang en samenwerking tussen de kernen Heukelom, Moergestel en Oisterwijk met respect voor ieders eigenheid. We zijn een partij die een groen en duurzaam beleid voert en een partij die een degelijk, verantwoord financieel en efficiënt beleid voorstaat. We vinden dat economische vooruitgang het fundament is voor welzijn en welvaart. Algemeen Belang wil de grootste partij blijven én onze wethouder Peter Smit wil graag zijn werk in het college voortzetten.

(Foto: organisatie raadsledencongres)