Moergestel, 11 januari 2018

Namens Algemeen Belang hebben Jan Jonkers (1), Peter Smit (2) en Inge van Beers (3) zich de afgelopen dagen voorgesteld. Zij gaan, net als de rest van de partij, met lef, energie en vertrouwen de verkiezingen tegemoet. De eerste drie hebben hun eigen doelen waar zij zich op focussen. Jan zet o.a. in op een duidelijk woningbouwprogramma, een leefbare gemeente en een mooi buitengebied. Peter o.a. op het besteden van aandacht aan het versterken van de leefbaarheid in de gemeente, een sociale gemeente en sport en cultuur die past bij de gemeente. Inge heeft haar pijlen o.a. gericht op jeugd en jongeren, woningaanbod voor starters en de aantrekkelijke woongemeente.

Jan Jonkers

Een duidelijk woningbouwprogramma

Ik ga voor een snel, duurzaam woningbouwprogramma. Alle potentiële bouwlocaties moeten in beeld worden gebracht. Een zorgvuldige inpassing van de woonbehoefte is een eerste vereiste. Aandacht moet er zijn voor langer (zelfstandig) wonen, 1 en 2 persoonshuishoudens, huur, koop, betaalbaar, sociaal, scheefwoners en middelduur. Dit alles voor jong en oud. De bijzondere doelgroepen o.a. de ouderen met zorg, vergunninghouders, GGZ en jeugd moeten niet vergeten worden.

Een leefbare gemeente waar het prettig wonen is

Voor een aantal belangrijke onderdelen van een leefbare omgeving vraag ik speciaal extra aandacht. Dit betreft o.a. sluipverkeer in Moergestel, een goed fietspadennetwerk, vriendelijke wandelroutes, vlotte parkeergelegenheid, onveilige verkeerssituaties, criminaliteit en leegstand.

Een mooi buitengebied

Zo snel mogelijk een inventarisatie van de bedrijven, leegstaande gebouwen en woningen in het buitengebied. Een duidelijke visie hoe we het buitengebied ingevuld willen hebben en wat we toelaten om het plattelandskarakter te behouden.

Peter Smit

Leefbaarheid blijven versterken in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom

We kunnen al trots zijn op de leefbaarheid van onze kernen - maar in een samenleving die erg in beweging is - moeten we hier blijvend én met veel aandacht mee bezig blijven. Voor mij vertaalt zich dat in Moergestel, in een sterk woningbouwprogramma van tenminste 200 huizen en wellicht wel 300. Hiermee blijft de kern goed leefbaar door o.a. volume, instroom van jongeren en kan op woonvormen die nodig zijn voor ouderen, goed worden ingespeeld. Straks als de kern Haaren bij Oisterwijk komt, zal dit vergelijkbaar met Moergestel ook moeten gebeuren. Goede voorzieningen centraal in Oisterwijk met in Moergestel en straks ook in Haaren, kernen die naar de 8000 inwoners gaan vanuit volume.

Een sociaal Gemeente Oisterwijk met haar kernen

Ondanks dat het in Oisterwijk goed gaat, zijn er nog steeds gezinnen die onze steun nodig hebben. Er zijn gezinnen die door verschillende omstandigheden in de problemen zitten. Door een sterk sociaal beleid binnen de Gemeente Oisterwijk, wat wij als Gemeente Oisterwijk ons ook kunnen permitteren, moeten wij dit oppakken. Een tweede pijler is voor mij "onze samenleving en de gemeenschap zelf". Steeds meer mensen hebben oog voor hun naasten. Geweldige voorbeelden zoals "Stichting Oisterwijk Centraal" en "Ons Oisterwijk" laten dit zien. Laten we de gedachte neerzetten dat, eigen geluk en welzijn, veel completer zijn als de omgeving zich ook zo voelt.

Sport en Cultuur op niveau passend bij de Gemeente Oisterwijk

Goede voorzieningen dragen bij aan leefbaarheid en een sterke sociale basisstructuur, als zijnde doelen. Ontmoeting en verbinding gaan vooraf om doelen te bereiken. Een pracht voorbeeld is voor mij, het proces rondom de fusie van de drie voetbalclubs. Vanuit de clubs zelf sterk in ontwikkeling en zo meteen door om een goed én functioneel complex compleet te maken. Vanuit de clubs gewenst en gerealiseerd door de Gemeente Oisterwijk. Binnen de clubs laat men de jeugd een stuk het voortouw pakken. Alle kracht uit de samenleving komt hierbij naar boven.

Inge van Beers

Jeugd en jongeren

Schuimparty’s in Den Boogaard; een van de onbetaalbaarste herinneringen tijdens mijn middelbare schooltijd. Den Boogaard was de plek waar ik met vrienden naar toe kon en gezellig kon kletsen, iets drinken en lol kon maken. Op dit moment is er te weinig aanbod voor kinderen en jongeren vanaf 12 jaar. Ik wil graag samen met hen nadenken over cultuur, vrijetijdsbesteding en de plek waar dit mogelijk gemaakt kan worden, omdat de jeugd van nu ook onbetaalbare herinneringen verdient!

Woningen voor starters

Als starters op de woningmarkt was het voor ons lastig een woning te vinden in Moergestel. Dit is voor starters nog steeds zo. Vandaar dat ik me hard wil maken voor meer betaalbare woonprojecten in de kernen van onze gemeente.

Aantrekkelijke woongemeente

Ik wilde graag terug naar de gemeente Oisterwijk, omdat ik daar de echte Brabantse gezelligheid vind met de winkels, terrasjes, het dorpse karakter, ‘ons kent ons’, de sport- en onderwijsmogelijkheden en de natuur. Dit maakt onze gemeente, en voor mij speciaal Moergestel, aantrekkelijk. Het is belangrijk dat dit behouden blijft.

Meer informatie over de andere kandidaten en hun doelstellingen lees je onder over ons.

Algemeen Belang is de lokale én meest sociale partij voor iedereen binnen de gemeente Oisterwijk. Algemeen Belang is er dus voor jou!

We bepalen graag samen met jou de eigen lokale koers voor de komende jaren en we komen je graag tegen ergens in de gemeente Oisterwijk, dan gaan we het gesprek met je aan. We komen op voor de sociaal-kwetsbare inwoners én we streven naar een veilig en goed woon- en leefklimaat in alle kernen.

Algemeen Belang bevordert de samenhang en samenwerking tussen de kernen Heukelom, Moergestel en Oisterwijk met respect voor ieders eigenheid. We zijn een partij die een groen en duurzaam beleid voert en een partij die een degelijk, verantwoord financieel en efficiënt beleid voorstaat. We vinden dat economische vooruitgang het fundament is voor welzijn en welvaart. Algemeen Belang wil de grootste partij blijven én onze wethouder Peter Smit wil graag zijn werk in het college voortzetten.