Oisterwijk, 3 juli 2018

De millieustraat verdient de nodige aandacht en heeft deze dan ook Quick gekregen van het huidige college. N.a.v. geluiden van onze inwoners is er afgelopen donderdag een nieuw raadsvoorstel gepresenteerd en aangenomen. Hierin worden de Quick wins gepresenteerd om al direct aan de slag te kunnen zodat er een snellere en betere doorstroom komt binnen de milieustraat.

Algemeen belang ziet deze kleine uitbreiding graag quick gerealiseerd en heeft het college nog belangrijke punten aangedragen welke worden meegenomen in overweging.

  1. Een aantal duidelijke pictogrammen voor bewegwijzering en afvalscheiding inclusief een goede begeleiding.
  2. Het invoeren van een pasje voor eigen inwoners om bedrijfsstortingen te voorkomen.
  3. Alternatieve stortlocaties niet vergeten in te zetten.

En als laatste ons belangrijkste punt:

  1. Het creëren van een veilige situatie op de berg. Het oprijden en de dalende scherpe bocht vragen dringend om aanpassingen. 

Algemeen belang stelt voor om er niet als “Quick", Kwek en Kwak erover te blijven praten, maar quick voor de quick wins te gaan.