Moergestel, 9 juli 2018

Donderdag 5 juli jl. heeft de gemeenteraad de perspectiefnota vastgesteld. Een nota die een blik werpt op de toekomst. Algemeen Belang heeft ook haar visie gegeven op de toekomst door een aantal belangrijke thema’s aan de orde te stellen. Denk hierbij aan Haaren, wonen, jongeren, duurzaamheid, sociaal domein, buitengebied, verkeer en parkeren.

Aansluiting Haaren

Dit wordt een belangrijk item in de komende jaren wat veel aandacht vraagt van raad, college en organisatie. De inwoners van Oisterwijk en Haaren mogen hiervan geen nadelen ondervinden en zullen hierbij betrokken worden.

Actiegerichte woonagenda

Snel duidelijkheid in de woonbehoefte en ook welke woningen is een eerste vereiste. De locaties terrein Taxandria, Moergestel Noord (rond Stanislaus) en de Moergestelseweg (rond Noodschool) worden nu op de rol gezet. Algemeen Belang heeft benadrukt dat ook de direct aan de kom grenzende locaties niet vergeten moeten worden. Deze hebben we hard nodig om onze woningen te bouwen. Verder vragen wij aandacht voor een flexibilisering van bouwregels om meer bouwmogelijkheden te creëren.

Behoefteonderzoek Jongeren

Tijdens de campagne was het al een speerpunt voor Algemeen Belang en zoals je gewend bent van ons, roepen wij niet alleen, maar doen we ook. In samenwerking met PrO hebben we dan ook een motie ingediend om de behoefte van jongeren te onderzoeken en daarbij specifiek te kijken naar de wens voor een nachtbus en de mogelijkheden voor een jongerencafé. Uiteraard is het onderzoek breder dan dit, denk ook vrijetijdsbesteding, maar ook aan woningen. Het is belangrijk dat we niet meer voor jongeren gaan denken of beslissen, maar met onze jongeren. Op korte termijn heeft ons raadslid, Inge van Beers, afspraken staan over dit thema met betrokken inwoners uit de gemeente. Mocht jij zelf ook mee willen denken, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel haar op 06-34037979.

Duurzaamheid

Algemeen Belang is voorstander van een snelle en duidelijke duurzaamheidsagenda. Voor de inwoners moet duidelijk worden wat er allemaal mogelijk is op het gebied van duurzaamheid. Het is een goede zaak dat extra capaciteit en middelen hiervoor wordt ingezet. Vandaar dat we de Motie van het CDA steunen en extra geld vrij maken voor deze noodzakelijke ontwikkeling. We zijn dan ook erg benieuwd naar de inhoud hiervan en de voordelen voor onze inwoners en bedrijven. Als eerste concrete daad binnen deze agenda hebben we mede besloten de zonnepanelen voor de gehele gemeente legesvrij te maken.

Lokale Sociale Visie

Betreft de motie rondom het ontwikkelen van een lokale sociale visie kunnen we als Algemeen Belang kort zijn. De wethouder, dhr. De Laat, heeft aangegeven dat er op dit moment hard gewerkt wordt aan een Koersdocument Sociaal Domein. In dit Koersdocument wordt de lokale visie opgenomen. Vertrouwend op de wethouder hebben we ervoor gekozen om deze motie ook in te trekken. Neemt niet weg dat we als Algemeen Belang het college zullen controleren of de belofte daadwerkelijk wordt nageleefd.

Invulling Buitengebied

De ontwikkeling van een visie over de invulling van het buitengebied is nu aan de orde. De plaats van de intensieve veehouderij, de vrijkomende agrarische gebouwen en de ontwikkeling van de recreatieve sector zijn hierin belangrijke thema’s. Hiervoor wordt een procesbegeleider ingezet.

Megastal bij de Kampina

Het lijkt ons goed de verbinding betreft ontwikkelingen in het buitengebied met buurgemeenten over en weer te communiceren en in dit geval onze zorgen aan het college van onze buurgemeente Oirschot over te brengen.

Natuurtheater

In de vorige bestuursperiode heeft het college opdracht gekregen om het onderhoud van het Natuurtheater up-to-date te maken. Er is voor dit doel toentertijd structureel budget bepaald. Tot aan de Raadsvergadering was hier nog onvoldoende invulling aangegeven en vandaar dat Algemeen Belang opnieuw een motie hiervoor heeft ingediend. Tijdens de vergadering werd duidelijk dat de punten, uit het werkbezoek van ons commissielid Michel van Zandbeek heeft gehad met de betrokken ambtenaar, zijn meegenomen het plan ter verbetering van het Natuurtheater. Concreet betekent dit dat de toegankelijkheid, veiligheid en bewegwijzering de komende periode zal worden verbeterd. Door deze nieuwe informatie was de eerdere motie overbodig en vandaar dan ook dat we deze motie hebben ingetrokken.

Sociale Kaart

Onze collega’s van PrO hebben tijdens de Raadsvergadering een motie ingediend voor één zorgloket. Een plek waar onze inwoners terecht kunnen voor al hun vragen binnen het sociaal domein zodat zij niet hoeven te zoeken naar de juiste ingang om antwoord te krijgen op hun hulpvraag.

Aansluitend hierop heeft Algemeen Belang een motie ingediend voor de ontwikkeling van een Sociale Kaart. Deze motie is unaniem aangenomen en zorgt ervoor dat onze inwoners in slechts enkele stappen erachter komen waar ze met hun hulpvraag terecht kunnen. In de toekomst wordt het mogelijk voor inwoners om zelfstandig de sociale kaart te raadplegen, maar de sociale kaart wordt ook toegankelijk voor hulpverleners waardoor ook zij de inwoners adequaat kunnen helpen en zelf een overzicht hebben van alle mogelijkheden die onze gemeente biedt.

Verkeersveiligheid en Parkeren

De grote onderwerpen voor Algemeen Belang zijn:

  • Een betere verkeersdoorstroming;
  • Verkeersveiligheid;
  • Parkeren.

Middels drie moties hebben wij aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid. Het betreft het sluipverkeer door Moergestel, de fietsoversteekplaats op de Akkerweg ter hoogte van de Industrieweg en de kruising Heusdensebaan met Sprendlingenstraat. De wethouder heeft aangegeven dat dit allemaal in onderzoek is en er binnen een half jaar de vereiste duidelijkheid komt.

Auto te gast in de stationsstraat is een mooie ambitie om Oisterwijk fietsvriendelijker te maken, dit zeker gezien het feit dat een man op de fiets nog minder energie verbruikt dan de Zalm, hoe zit het dan met de vrouw op de fiets? Het fietsen in Oisterwijk willen wij ook stimuleren echter zijn er bepaalde verkeersaders welke door het college ander de loep genomen worden, met vertrouwen wachten we dit voorstel af. Algemeen belang zal er alert op zijn en dit in de gaten houden.

Vignet Gezonde School

Uit recent onderzoek van de GGD blijkt dat onze gemeente 0 gezonde scholen kent. Terwijl bij de bouw van verschillende scholen rekening is gehouden met het zogenaamde “gezond bouwen”. Dit betekent dit dat verschillende scholen de mogelijkheid hebben om gezonder te werken. Een keuze dit op langer termijn leidt tot allerlei voordelen zoals bewustwording rondom gezond leven en preventief handelen om mogelijke zorgkosten te verkleinen.

Algemeen Belang maakt zich al langere tijd hard voor gezonde scholen en is dan ook zeer tevreden dat zij met deze motie unaniem de steun heeft gekregen van de andere partijen. Wij zullen de wijze waarop het college onze scholen gaat stimuleren op de voet volgen en onze inwoners informeren bij verdere ontwikkelingen op dit gebied.

 

Wil je graag met ons in gesprek over bovenstaande onderwerpen of zijn er andere thema's waarover je graag met ons van gedachte wilt wisselen? Neem dan contact op via ons e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Facebook, Twitter of bel onze raadsleden.

Jan Jonkers
06-10678051

Marieke Dujardin-Stork

Inge van Beers
06-34037979