Moergestel, 23 juli 2018

Al langere tijd waren we er duidelijk over; er moet een nieuw, veilig en toegankelijk voetgangerspad komen van de Brede School in Moergestel naar de Sporthal Stokeind in Moergestel. Ruim een jaar geleden is unaniem een motie aangenomen om een dergelijk pad zo snel mogelijk te realiseren. Lange tijd was het stil rondom dit thema en vandaar dat wij ons er tijdens de campagne nogmaals hard voor hebben gemaakt. Vandaag zetten we de kroon op ons vele werk en tijd die we hierin gestoken hebben.

Ondanks het politieke zomerreces zit ons college niet stil. Vorige week heeft het college ingestemd met de aanleg van een voetgangersverbinding tussen de Brede School en de sporthal Stokeind. Zij heeft budget vrijgemaakt om dit op korte termijn te gaan uitvoeren.

Algemeen Belang is tevreden dat na hard werken en vasthoudendheid er nu een veilig voetpad gerealiseerd wordt voor onze kinderen van de Brede School, inwoners van Stanislaus en iedereen die hiervan gebruik wil maken.

Het is nog onduidelijk wanneer de aanleg van het voetpad wordt uitgevoerd. Algemeen Belang houdt dit scherp in de gaten. De gemeente zei er afgelopen week dit over.