Oisterwijk, 3 december 2023

Voor Algemeen Belang is een belangrijk onderdeel van het raadslidmaatschap het bijhouden van de actualiteit en waar nodig zelf thema’s op de politieke agenda plaatsen. Tijdens iedere raadsvergadering kan dit op verschillende manieren. Eén daarvan is gebruik te maken van het vragenhalfuurtje. Dit doen we op 12 december voor de volgende drie thema’s.

Moergestel, 25 november 2023

In deze nieuwe bestuursperiode hebben we met de gemeenteraad afgesproken op een andere manier te besturen. De vergadercyclus begint voortaan met een overleg tussen politici en inwoners, organisaties en/of betrokkenen van een onderwerp. Dit in tegenstelling tot voorgaande bestuursperiode waarin politici vooral met elkaar spraken over thema’s.

Oisterwijk, 19 november 2023

“Kwaliteit op zo’n mooie plek vlakbij de voorste stroom staat bij ons voorop” - Algemeen Belang Brabants Dagblad 15 nov j.l. Oproep aan alle inwoners van de gemeente Oisterwijk maar ook Haaren aangezien zij in 2021 bij onze gemeente komen. Algemeen Belang hecht veel waarde aan jouw ideeën en vraagt inbreng van alle inwoners over de ontwikkeling op locatie de Leye.