De raadsleden van Algemeen Belang worden ondersteund door diverse personen. Denk hierbij aan inwoners, belanghebbenden en experts uit het veld. Dergelijke ondersteuning is vaak gekoppeld aan bepaalde politieke thema's en daardoor incidenteel. Voor een meer structurele ondersteuning en het opbouwen van dossierkennis werken zij intensief samen met onze schaduwraadsleden. Wie onze schaduwraadsleden zijn lees je hieronder.

 Gortie Bekkers    Joep de Ruiter   Hannelie van Oers 
 Gortie Bekkers tekst    Joep tekst    Hannelie tekst

 

Oisterwijk, van alle plekken waar ik ben geweest, of dat voor een korte tijd was een lange tijd, een reis of voor werk het blijft ons thuis. Het is een eer om in die groene parel van Noord-Brabant te mogen wonen, niet alleen door het uiterlijk, want de omgeving is immers fenomenaal prachtig te noemen maar ook de mensen en de mogelijkheden.  En zo raak je erbij betrokken…

Mijn naam is Gortie Bekkers  (24). En zal nieuw als raadslid binnen onze gemeente komen voor het Algemeen Belang. Waarbij natuurlijk mijn doel is om onze prachtige woonplaats, prachtig en leefbaar te houden. En dat zal alleen lukken om voor belangen van bewoners op te komen. Persoonlijk heb ik een commerciële en technische achtergrond en ben ik in verschillende lagen werkzaam zowel privé als voor mijn verdiensten. Denk daarbij aan de autobranche, evenementen en zelfs de luchtvaart.

Kortom : Wij en ik gaan er iets geweldigs van maken, en de stem van het volk niet alleen laten klinken maar ook laten voelen!

Mijn naam is  Joep de Ruiter, 39 jaar, geboren en deels getogen in Moergestel. In mijn studententijd heb ik in Tilburg gewoond maar sinds 2011 woon ik samen met mijn vrouw Anouk, zoon Willem en dochter Cato weer in Moergestel. Dichtbij mijn ouders en broer Harm, die bij Olivier woont. Naast mijn werk als Manager IT bij Achmea (Interpolis Tilburg) ben ik actief als hockeycoach bij HOCO, lid van de Medezeggenschapsraad van OBS De Bienekebolders, voorzitter Vereniging Olivier, voorzitter Stichting Lodewijkskerkje (podium voor kunst en cultuur)  en lid van de Commissie Inwonerszaken van de gemeente Oisterwijk.

Een plek in onze gemeente voor iedereen, jong en oud, met hulp of op eigen kracht. Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen en op zijn of haar manier een plek vindt in de gemeente Oisterwijk. Om het voorzieningenniveau in Moergestel op peil te houden is het zaak om komende 4 jaar minimaal 200 huizen te bouwen en lelijke plekken aan te pakken. Keuzevrijheid in onderwijs voor kinderen is essentieel om het beste uit het kind te halen. Verschillende vormen van basisschoolonderwijs moeten binnen Oisterwijk en Moergestel naast elkaar kunnen bestaan en elkaar aanvullen. Zonde van onze mooie gemeente dat er zoveel sluipverkeer doorheen komt omdat de hoofdwegen niet toereikend zijn. Slecht voor de leefbaarheid en veiligheid.

Ik ben Hannelie van Oers niet een geboren Oisterwijkse, maar wel Oisterwijkse van hart! Moeder van drie zonen en grootmoeder van drie kleinkinderen. Ik vind het het heel belangrijk om wat goed is te behouden, maar wat beter kan ook beter krijgen. 

Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Ik denk te weten dat het heel moeilijk is om grip op je hoofd, hart en portemonnee te houden in  stressvolle situaties. Een laagdrempelig vraagpunt, wat we gelukkig tegenwoordig hebben, is helaas een noodzaak die druk wordt bezocht. Niet enkel door nieuwe Nederlanders die de taal niet machtig genoeg zijn om te begrijpen wat er in de brieven staat die men krijgt maar ook de derde generatie Oisterwijker die om welke reden dan ook in de knel is komen te zitten. Het is geweldig om te merken dat je mensen uit de spreekwoordelijke put kunt begeleiden naar een betere wereld.  Vandaar dat ik me binnen het sociale domein hard wil maken voor goede coaches voor de diverse problematieken, waardoor de wereld een beetje mooier wordt.