Algemeen Belang is een lokaal sociale partij voor iedereen binnen Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren. Er nadrukkelijk zijn, als de mensen je nodig hebben. Betrokken zijn bij de mensen uit je gemeenschap, uit de vier kernen die wij graag als viereenheid zien. De mens centraal zetten en samen werken aan een (nog) betere leefomgeving. Dat is waar Algemeen Belang voor staat.

We bepalen graag samen met jou de eigen lokale koers voor de komende jaren en we komen je graag tegen ergens in de gemeente Oisterwijk, dan gaan we het gesprek met je aan. We komen op voor de sociaal-kwetsbare inwoners én we streven naar een veilig en goed woon- en leefklimaat in alle kernen. Algemeen Belang bevordert de samenhang en samenwerking tussen de kernen Haaren, Heukelom, Moergestel en Oisterwijk met respect voor ieders eigenheid. We zijn een partij die een degelijk, verantwoord financieel en efficiënt beleid voorstaat. We vinden dat economische vooruitgang het fundament is voor welzijn en welvaart.