Moergestel, 8 oktober 2018

Voetbalfusie: Scoren in het belang van Oisterwijk

Algemeen Belang zegt volmondig JA tegen de fusie van de voetbalclubs SV Nevelo, RKSV Taxandria en RKSV Oisterwijk. Een historisch moment voor het voetbal van de kern Oisterwijk. Het plan wat er nu uiteindelijk ligt, is een plan wat in co-creatie met de clubs tot stand is gekomen.

Zoals je gewend bent van Algemeen Belang staan wij voor een verantwoord financieel beleid. Daarom hebben wij tot op de bodem uitgezocht of er sprake is van een gezonde exploitatie. Na gedegen onderzoek blijkt dit het geval te zijn.

Daarnaast is het voor Algemeen Belang belangrijk dat we aandacht besteden aan de maatschappelijke betrokkenheid van de fusieclub. Daarom hebben wij het college de opdracht gegeven om de club te stimuleren om met een plan te komen waarbij zij aan dat thema specifiek aandacht geven. Denk hierbij o.a. aan een samenwerking met scholen of sporteducatie. Wij zijn blij dat ook de andere partijen hier het belang van inzien en trots dat de opdracht unaniem is aangenomen.

Reebok: Akkoord voor startnotitie “verplaatsing camping Reebok”

Vanwege verdere natuurontwikkeling heeft de gemeente de inspanningsverplichting om voor camping De Reebok een vervangende locatie te zoeken. Om verschillende redenen loopt dit proces al veel te lang. Na onderzoek is gebleken dat de projectlocatie recreatie aan de Oirschotsebaan de enigste optie is. In de voorliggende startnotitie wordt deze richting aangegeven. Algemeen Belang is van mening dat nu deze knoop moet worden doorgehakt en geeft groen licht voor deze verplaatsing.

Wel heeft Algemeen Belang een 5-tal duidelijke randvoorwaarden meegeven. Dit betreft: aandacht voor informatiebijeenkomsten en inspraak voor de omwonenden, een duidelijke groene bufferzone rondom de camping, het aangeven van een begrensd oppervlak voor bebouwing, aandacht voor de politiehondenvereniging en het gaat hier om recreëren en niet om wonen. Het college heeft toegezegd deze mee te nemen in de nu komende bestemmingsplanprocedure.

Tiliander – Den Boogaard: inefficiënte bedrijfsvoering zorgt voor liquiditeitsprobleem

Aan de raad zijn wensen en bedenkingen gevraagd voor een garantstelling van €350.000 voor een bancaire lening. De uiteindelijke beslissing hierover is aan het college. De reden voor de vraag aan ons is een onvoldoende liquiditeit.

Voor Algemeen Belang was dit een verrassing en we hebben dan ook gevraagd naar een verdere onderbouwing. Wij vinden dat een efficiënte bedrijfsvoering in deze bepalend moet zijn. In ons verkiezingsprogramma is opgenomen dat er een integraal plan moet komen voor de cultuurcentra. Wij zijn daarom blij dat de wethouder dit voor 2019 heeft toegezegd. Daarnaast kijkt Algemeen Belang uit naar de uitwerking van het plan. In de voorliggende 9 wensen en bedenkingen zijn die van Algemeen Belang duidelijk meegenomen.