Moergestel, 22 mei 2018

In de raadsvergadering van donderdag 17 mei is het raadsprogramma vastgesteld door de raad. Ook het nieuwe college met Dion Dankers, Jan de Laat en Peter Smit kan van start. Twee besluiten waar Algemeen Belang de volledige goedkeuring aan heeft gegeven. Een raadsprogramma met de noodzakelijke bestuurlijke vernieuwing en een college met een wethouder van Algemeen Belang. Prima uitgangspunten om ons partijprogramma te verwezenlijken.

Raadsprogramma

De formatiebesprekingen zijn in goede verhoudingen met elkaar verlopen. Alle partijen hebben ingestemd met de beslotenheid om de openheid naar elkaar toe te bevorderen. De besprekingen stonden onder uitstekende leiding van Piet de Kroon. Als voorzitter van de grootste partij heeft de heer van Esch gekozen voor een raadsbreed akkoord en niet voor een coalitieopstelling. Dit getuigt van een vooruitziende en bestuurlijk vernieuwende blik. Een zienswijze die wij als Algemeen Belang volledig onderschrijven en aansluit bij ons jong team.

Het is een raadsprogramma op hoofdlijnen. Centraal hierbij staan onze inwoners, respect/integriteit en een raadsbrede discussie. Een discussie, waarbij de standpunten van elke partij vanuit het partijprogramma worden ingebracht en de inwoners worden betrokken. Dit vraagt meer inzet van raadsleden en college. Vooraf zijn zaken niet dichtgetimmerd en kunnen wisselende meerderheden ontstaan, die de sfeer ten goede komt.  Allemaal argumenten voor een goede inhoudelijke discussie om te komen tot een nog beter besluit. Algemeen Belang wil dan ook afrekenen met de persoonlijke discussies uit het verleden.

Terecht hebben we te maken met een zoektocht. Een aantal zaken zullen nog nader ingevuld moeten worden. Met de nodige creativiteit en een onderlinge houding van respect, vertrouwen en integer gedrag zal alles goed op rails komen. Algemeen Belang toont de bereidheid om het raadsbreed akkoord tot een succes te maken. Een akkoord wat niet strijdig is met ons partijprogramma.

Inwonersavond

Algemeen Belang is blij met de meer dan 100 reacties op de inwonersavond van maandag 14 mei. Vele knelpunten zijn benoemd, complimenten gegeven en er werden goede ideeën geopperd. Hieruit blijkt de kracht van de samenleving.

Op een raadsvergadering deze reacties individueel bespreken is ondoenlijk. Vandaar werd een motie aangenomen door PGB, PRO, AB en CDA waarbij het college, voor de behandeling van de perspectiefnota,  een inhoudelijke reactie gaat voorbereiden op deze inbreng. Een aantal belangrijke thema’s waren: Wonen, veiligheid, sociaal domein en duurzaamheid. Onderwerpen die zeker aan de orde zullen komen vanuit Algemeen Belang.

Nieuw college en raadsleden

Door de raad werd een nieuw college gekozen met Dion Dankers, Jan de Laat en Peter Smit. Hierdoor werden drie nieuwe raadsleden gekozen namelijk Roel van den Bersselaar(PGB), Jean Coumans(PRO) en Marieke Dujardin-Stork (AB). Wij wensen hen veel succes met de invulling van hun taken.

Samenvattend een raadsprogramma en college dat perspectief biedt voor de realisering van het partijprogramma van Algemeen Belang, ook voor jouw belang!