Moergestel, 28 februari 2018

Leegstaande panden in het centrum, teruglopende ledenaantallen bij verenigingen, een lagere bezetting cultuurcentra, leegkomende schoolgebouwen en een toenemende vergrijzing. Dit zijn allemaal zaken die de leefbaarheid in Moergestel  aantasten. Algemeen Belang is van mening dat  dit moet stoppen. Met extra subsidies alleen is dit niet op te lossen, maar mogelijk wel met extra woningen. Er moet meer “omzet” en woonruimte komen. We houden onze inwoners niet zoet met een snoepsleutel, het moeten echte sleutels worden! Vandaar dat wij gaan voor het bouwen van 200 extra woningen.

Potentiële bouwlocaties moeten zo snel mogelijk ontwikkeld worden middels een actief grondbeleid. Mogelijkheden zijn er zeker. Denk aan het centrum, waar nog veel ingevuld kan worden. De mogelijke bouwlocaties aan de Industrieweg, waarbij tevens de ontsluiting van de brede school en Park Stanislaus bij betrokken kunnen worden. Het slapende plandeel Oostelvoortjes, de voormalige Bienekeboldersschool en na veel aandringen zit er nu schot in D'n Tob (sloopvergunning is verleend).

Meergeneratiewoningen waar langer zelfstandig gewoond kan worden, maar ook voor kleinere huishoudens, dat moeten dan wel betaalbare huur- of koopwoningen zijn. We moeten de bijzondere doelgroepen niet vergeten, voor hen zijn zorgwoningen  belangrijk, liefst met zorg nabij.

Op deze wijze krijgt de leefbaarheid een extra impuls. Meer jongeren, meer jonge gezinnen brengen een meer evenwichtige leeftijdsopbouw in Moergestel en een stimulering van activiteiten voor verenigingen en winkels. Moergestel blijft hiermee in de toekomst een prachtige gemeente om te wonen met een actueel voorzieningenniveau.

Sleutels