Moergestel, 27 februari 2018

Afgelopen jaar is duidelijk geworden dat Den Boogaard geen dependance van de Tiliander moet zijn, maar een passend verenigingscentrum voor Moergestel. Algemeen Belang staat positief tegenover de recent aangestelde lokale klankbordgroep om hier vorm aan te geven en inwoners geven de afgelopen weken ook aan dat ze behoefte hebben aan een gemeenschapshuis met sterke eigen inbreng. Algemeen Belang zegt daarom duim omhoog voor het belang van onze Den Boogaard!

Dit houdt ook in dat er een daarbij passend beleid voor Den Boogaard moet komen. Beleid waar de inzet van vrijwilligers een duidelijke plek heeft en waarmee de eigenheid én betrokkenheid vorm krijgen. Algemeen Belang vindt dat er een formele status aan de invulling moet worden gegeven. Een onderzoek naar een zelfstandige Unit onder het huidige Com bestuur kan hier uitkomst bieden.

Er komt dan ook duidelijkheid in subsidie- en geldstromen. De bedrijfsleider is dan verantwoordelijk voor de maatschappelijke en commerciële invulling van Den Boogaard. Zijn belangrijkste taak is de band met de Moergestelse samenleving versterken. Daarbij zou het ook goed zijn om de voormalige bibliotheekruimte multifunctioneel in te richten. Hiermee wordt Den Boogaard nog aantrekkelijker voor onze inwoners. Algemeen Belang is van mening dat de klankbordgroep hiervoor een uitstekende voedingsbron is.

Kortom; Algemeen Belang omarmt Den Boogaard, een plek waar Moergestel trots op is.