Moergestel, 20 februari 2018

In het verkiezingsprogramma schonk Algemeen Belang al aandacht aan de komst van een huisartsenpost in onze gemeente. Het Brabants Dagblad heeft het nieuws inmiddels ook opgepikt. Stichting Senioren Platform Oisterwijk (SSPO) heeft het initiatief genomen om te komen tot een huisartsenpost in onze gemeente. Zij hebben zichzelf hiervoor al verzekerd van de medewerking van de ledenvereniging Thebe Extra. Algemeen Belang ondersteunt dit initiatief dus van harte!

In haar verkiezingsprogramma, dat afgelopen vrijdag is gepubliceerd, staat in het hoofdstuk Leefbaarheid het volgende: "Het aanwezig zijn van goede voorzieningen is belangrijk voor de leefbaarheid. Algemeen Belang wil zich sterk maken voor de komst van een huisartsenpost in onze gemeente, zodat onze bewoners daarvoor niet meer naar Tilburg hoeven te reizen."

De mening van Algemeen Belang wordt dus bevestigd door SSPO en de ledenvereniging Thebe Extra. Zij schrijven in hun persbericht: ”Oisterwijk is een van de snel vergrijzende gemeenten in de regio. Wil de leefbaarheid in stand blijven dan is nadenken en herinrichten van zorgvoorzieningen dicht in de buurt van levensbelang voor bewoners en zorgverleners.”

Algemeen Belang is trots op het feit dat zij als enige partij in de gemeente Oisterwijk in het verkiezingsprogramma aandacht besteed aan de komst van een huisartsenpost. Zij deelt echter wel de mening van SSPO en de ledenvereniging Thebe Extra dat de mogelijkheid tot succes wordt vergroot door samen op te trekken. Algemeen Belang is daarom erg benieuwd naar de reactie van de andere politieke partijen en de uiteenzetting hiervan in het Brabants Dagblad van 21 februari 2018.

Meer over het verkiezingsprogramma van Algemeen Belang lees je op: http://www.algemeen-belang-oisterwijk.nl/verkiezing