Moergestel, 1 januari 2018

Noud had vele gedaantes in ons dorp en daarbuiten: Schooldirecteur, Politicus, drijvende kracht achter de Heemkundekring, jaarlijkse herdenking oorlog bij Generaal Barber, Locoburgemeester, KBO bestuurder, een soort Ombudsman voor Jan en alleman en erg belangrijk, hij ook nog samen

Met Netty een gezin met 2 zonen. Hoe krijg je het allemaal in één leven gestopt?  Noud kon dat alles bijzonder goed. Kort samengevat een heel bijzonder dienstbaar leven.

Wij willen ons beperken tot de politieke kant, al raken wij misschien ook andere terreinen waarmee Noud verweven was.

Noud begon zijn politieke carrière in 1968 als lid van de toenmalige Moergestelse partij PGB. Dat was de tegenhanger van het CDA, die voornamelijk bestond uit agrariërs. Zes jaar later was Noud al wethouder en bekleedde die functie tot 1990, waarbij hij ook nog een tijd optrad als locoburgemeester. Noud was een heel betrokken politicus bij de gemeenschap Moergestel. Het kwam regelmatig voor dat inwoners bij Noud aanklopten met zorgen of problemen en Noud schreef dan namens een inwoner hierover een brief aan het gemeentebestuur, dus eigenlijk aan hem zelf.

Noud was ook heel zuinig op Moergestel en probeerde tegen de vernieuwende druk in, belangen voor Moergestel te behouden. Zijn passie voor de Heemkundekring kwam dan duidelijk bovendrijven. Over een ding heeft hij lang spijt gehad en zich ook meerdere malen uitgesproken: Het was hem niet gelukt het Stoomgemaal voor Moergestel te behouden. Dat Noud de behoeder is geweest voor de vele paden die Moergestel heeft behoeft geen uitleg.

Tijdens zijn politieke loopbaan heeft Noud een bijzondere eigenschap getoond: Door zijn ervaring en politieke kennis werd hij zelden of nooit door zijn verleden ingehaald en volgde hij de spreuk: “Blijf je zelf en ken je tekortkomingen”.

Bij de herindeling in 1997 kwam er een breuk met de PGB en werd Algemeen Belang opgericht en Noud werd de  fractievoorzitter. Een van zijn lijfspreuken toen, was: “Let op voor achter het bos”.

Ook in de nieuwe gemeente Oisterwijk kreeg Noud al rap grote waardering en werd met zijn AB in  2002 de grootste partij met 6 zetels. Zijn brede  politieke ervaring was van grote waarde tijdens de  bestuursperiode waarbij AB mede aan het roer stond. De  AB wethouder stond hij met raad en daad bij. Het ontstaan van de nieuwe ‘Den Boogaard’ was mede te danken aan zijn KBO inbreng.

In 2006 zette Noud een punt achter zijn politieke carrière, maar hij zat niet stil en ging verder met zijn vele activiteiten. Bij zijn afscheid als politicus gaf hij ons de volgende raad mee:  Het vertrouwen van de burger is een degelijk fundament en sturing mogen geven aan maatschappelijke ontwikkelingen is een voorrecht”. 

Noud, bedankt voor je tomeloze inzet en rust zacht.

Netty, Arno, René en Bärbel en naaste familieleden, heel veel sterkte met het verlies van een bijzonder mens.

Namens Algemeen Belang,

Ruud van de Ven & Martien Mathijssen
Voormalig fractie- en vicefractievoorzitters