Nog steeds is er een groot risico dat de gemeente geen gelijk krijgt in de lopende rechtszaak over precariobelasting op kabels en leidingen. Hierdoor hangt een tegenvaller van € 6,2 miljoen als een zwaard van Damocles boven de gemeente.

Omdat er in de jaarrekening 2021 geen voorziening voor dit risico werd getroffen, vroeg AB-raadslid Alex van Assouw  aan de Raad om een deel van het meevallende positieve resultaat van 2021 van € 7,9 miljoen voorlopig te parkeren om de eventuele tegenvaller van € 6,2 miljoen makkelijk op te kunnen vangen.

“Het is beter nu even de hand op de knip te houden om ernstige financiële problemen in de toekomst te voorkomen”, aldus van Assouw, “als de uitspraak van de rechter uit valt in het voordeel van de gemeente is er nog tijd genoeg om leuke dingen met dit resultaat van € 7,9 miljoen te doen”. Wethouder Spekle deelde mee dat er voldoende geld aanwezig was om een eventuele tegenvaller te betalen. Zij wil geen verband leggen tussen het torenhoge resultaat 2021 en het mogelijke schadebedrag. En de raad voelde niets voor een voorzichtig financieel beleid en ging over tot de orde van de vakantie.

Flexwonen

Ook heeft Algemeen Belang zich verbaasd over de beperkte selectie van terreinen voor flexbouw. Waarom komen terreinen waar woningbouw is uitgesteld of nog niet ontwikkeld niet voor flexbouw in aanmerking, vroeg Marieke Dujardin zich in het vragenhalfuurtje af? Het Taxandriaterrein is daarvan een mooi voorbeeld. Ook verwondert het Algemeen Belang, dat particuliere initiatieven, die kunnen leiden tot flexbouw al bij voorbaat buitenspel worden gezet. Misschien kan ruimte gevonden worden in eerder afgekeurde particuliere bouwplannen. “Als je particuliere initiatieven stimuleert en faciliteert, hoeft de gemeente niet zelf te ontwikkelen en gaat het waarschijnlijk nog sneller ook”, aldus Dujardin. Volgens wethouder Logister zou werken via particulier initiatief alleen maar leiden tot het uitblijven van tijdelijke woningen. Het College houdt dan ook vast aan bouwen op gemeentegrond door de woningcorporatie.