Moergestel 6 juni 2024

Op 9 juni bespreekt de gemeenteraad de Perspectiefnota 2023-2026. Hierin geeft het college haar visie over deze jaren. Deze perspectiefnota is een voorloper van de in het najaar op te stellen begroting 2023. Mede daarom is deze Perspectiefnota voor de politieke partijen hét moment om hun politieke wensen mee te geven aan het college. Het zal dan ook opdrachten aan het college en wijzigingen regenen tijdens het debat.

Algemeen belang stelt de volgende punten aan de orde:

  • Bij de samenvoeging met Haaren is een stelpost opgenomen om tegenvallers op te kunnen vangen. Destijds is afgesproken deze stelpost voor 4 jaar aan te houden. Nu wil het college het restant van deze stelpost toevoegen aan de algemene middelen en daarmee vrij besteedbaar maken. AB wil graag dit restant nog achter de hand houden tot 2025 voor eventuele lijken die nog uit de kast komen tussen nu en 2025;
  • Er dreigt een grote tegenvaller voor de Oisterwijkse kas als de gemeente ongelijk krijgt in een rechtsgeschil met Enexis over de precariorechten. Als het tegenzit scheelt dat de gemeente volgens de laatste berekeningen ruim € 6 miljoen. Het college calculeert een risico van 50% dus ruim € 3 miljoen. Wij vinden dat een vreemde rekenmethode. In een rechtsgeschil krijg je gelijk of niet. Een tussenweg is er niet. Het risico is dus ruim € 6.000.000 of € 0. Volgens Algemeen Belang moeten we ons niet rijk rekenen en uit het voorzichtigheidsprincipe begrotingstechnisch rekenen met een tegenvaller van 100%;
  • Wij willen graag onze inwoners meer betrekken bij de vergroening van hun buurt of wijk. Laat de gemeente buurtgewijs samen met de inwoners plannen maken voor de vergroening van hun wijk of buurt. Dan zullen er ongetwijfeld ook inwoners gevonden kunnen worden die mee willen werken aan het onderhoud van deze publieke grond. Met een correcte vergoeding worden deze inwoners niet op kosten gejaagd en zal de gemeente kosten kunnen besparen op het onderhoud.
  • Wij willen graag alle urgente woningbouwplannen, de zogenaamde Kompasprojecten, samengevat zien op een vlekkenkaart. Hiermee wordt aan iedereen een duidelijk overzicht gegeven welke (bouw-) projecten in de pijplijn zitten en wanneer.

Daarnaast hebben we - voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering - veel overleg met de andere politieke partijen, waarbij wij onze plannen delen met elkaar om zoveel mogelijk voorstellen voor elkaar aanvaardbaar te maken.