Oisterwijk 30 mei 2024

Vragen Oisterwijk Nieuws over de Wingerd:  

  • Wat is volgens u het nut, om de ene het huis gedwongen uit te sturen, en een andere het huis te laten betrekken?
  • Past dit volgens u in hoe wij (onze gemeente) met onze inwoners om gaan, en de zorg verlenen die ze nodig hebben?  
  • Wat mogen/ mochten deze huurders verwachten van gemeenten en Leystromen, omtrent het al of niet gedwongen vertrek, onder welke voorwaarden ze zouden moeten verhuizen, aan zorg en begeleiding, en indien vertrek noodzakelijk is aan woningtoewijzing?
  • Hoe en wanneer vindt u dat Gemeente Oisterwijk de ontstane schade bij de gedupeerden moet oplossen, of de ongewenste/ niet passende situatie moet herstellen? Zo niet waarom niet?

In antwoord op de door Oisterwijk Nieuws gestelde vragen inzake project ‘De Wingerd’ reageert raadslid Alex van Assouw namens Algemeen Belang.

Volgens van Assouw is het project de Wingerd niet bedoeld voor starters, maar betreft een experiment met zogenaamde “spoedzoekers”. Uitgangspunt was dat deze “spoedzoekers” voorrang kregen bij de toewijzing van woonruimte om ze tijdelijk vooruit te helpen bij het zoeken naar een definitieve oplossing. Het experimentele karakter is destijds duidelijk met deze huurders besproken. Ook zijn daarom de huurcontracten gemaakt als tijdelijke huurcontracten met een looptijd van 2 jaar. Nadat bleek dat het experiment geen succes was, zijn de tijdelijke huurovereenkomsten ruimschoots op tijd  opgezegd. Het verbaast Algemeen Belang  dan ook, dat nu gedaan wordt alsof de beëindiging van de huur als een donderslag bij heldere hemel bij de huurders binnen komt.

Nu het experiment niet gelukt is, deelt van Assouw de mening dat de vrijkomende woningen moeten worden toegevoegd aan de reguliere woningvoorraad, zodat de reguliere woningzoekenden een gelijke kans op een woning krijgen als de huidige (tijdelijke) huurders. Gedurende het experiment kregen de huurders iets extra’s geboden, wat anderen niet kregen. Na beëindiging van het experiment is er voor deze bevoordeling van de huidige huurders  boven de reguliere woningzoekenden geen reden meer. Dat zowel Leystromen als wethouder Logister hebben verklaard, dat er niemand zonder een dak boven zijn hoofd komt te staan, is een voldoende vangnet voor schrijnende gevallen onder de huidige huurders. Uit de gang van zaken blijkt dat Leystromen ook actief zoekt naar een oplossing voor de huurders.

Algemeen Belang heeft er begrip voor, dat bij de huidige woning schaarste keuzes moeten worden gemaakt, die niet altijd tot passende oplossingen voor alle betrokkenen leiden. De Gemeente heeft in dit geschil tussen huurder en verhuurder slechts een adviserende rol.

Wel herhaalt van Assouw onze eerdere stelling dat alleen bouwen…..bouwen…….bouwen de woningnood kan oplossen.