Oisterwijk 12 mei 2024

Het Staalbergven gaat AB zeer aan het hart. Het open houden van het openluchtbad nam dan ook een prominente plaats in, in ons verkiezingsprogramma. Wij vinden een openluchtbad van groot belang, zowel voor de eigen inwoners als voor toeristen van de parel in het groen. Het gedraal rond de verhoogde chloorwaarden is ons een doorn in het oog en wij vrezen, dat het voortbestaan van het Staalbergven als openluchtbad op losse schroeven staat.

Dat geeft ons aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

In september 2021 werd door Gemeente en Natuurmonumenten een nieuwe huurovereenkomst gesloten op voorwaarde dat er een uitgebreide renovatie zou worden uitgevoerd. In december 2021 zei met name Natuurmonumenten meer tijd nodig te hebben om de huurovereenkomst op schrift te stellen. Nu in mei 2024 is er nog steeds geen huurovereenkomst. De recente verhoogde chloorwaarden kunnen daar niet de oorzaak van zijn. Graag horen wij gedetailleerd, welke omstandigheden het op schrift stellen van een huurovereenkomst in de weg staan?

De wethouder liet ons desgevraagd weten, dat er chloor gevonden was op 2 plaatsen en dat er door Natuurmonumenten nader onderzoek werd ingesteld. Wat is de reden van dit nadere onderzoek? Waren er redenen om aan te nemen dat het oorspronkelijke onderzoek onvoldoende was om de chloorvervuiling en de grootte van het probleem vast te stellen? Zo, ja welke redenen?

Laatstelijk gaf de wethouder aan dat op een uitslag van het derde onderzoek gewacht moest worden, omdat het een complex onderzoek betreft. Wat is er complex aan dit onderzoek? Voor ons leken lijkt het namelijk heel simpel: als er een lek is, spoor je het lek op en zorg je dat het lek dicht wordt gemaakt. Waarom gebeurt dit niet en wordt er gekozen voor een 3e onderzoek, dat kennelijk zo complex is, dat seizoensopening van de chloorbaden niet wordt gehaald? 

Waarom is er niet voor gekozen de lekkage op te sporen en te repareren, zodat de chloorbaden op korte termijn weer geopend kunnen worden voor het publiek?

Is de wethouder bereidt te bewerkstelligen dat zodanige maatregelen worden genomen dat de chloorbaden op korte termijn alsnog worden geopend voor het publiek, vooruitlopend op de later uit te voeren renovatie?