Oisterwijk 17 december - Op 16 december vond de laatste raadsvergadering van 2021 plaats. Vanwege de coronamaatregelen vond deze vergadering online plaats. AB deelt graag met jou haar visie wat betreft beschermd wonen, de transitievisie warmte en de toekomstige bestuursovereenkomst met het COA inzake het Asielzoekerscentrum (AZC) 

Beschermd wonen

De nieuwe afspraken binnen beschermd wonen gaan uit van regionale samenwerking en de mogelijkheid dat mensen zoveel als dat dit kan in de eigen omgeving moeten kunnen blijven wonen met de juiste ondersteuning en toezicht. Algemeen Belang ondersteunt dit van harte en vertrouwt erop dat de 16 woningen die hiervoor gebouwd moeten worden, in 7 jaar tijd toch echt wel gerealiseerd zijn.

Aandachtspunt binnen beschermd wonen is heel duidelijk dat door een verlaging van het rijksbudget er een hogere uitstroom binnen beschermd wonen wordt nagestreefd. Hier maken wij ons zorgen over. Daarom hebben we samen met PrO, CDA, D66 en VVD een motie ingediend om hier regionaal aandacht voor te vragen.

Transitievisie warmte

Er ligt een grote uitdaging voor ons, dit is een visie die nog enorm veel uitzoekwerk behelst en de visie heeft grote invloed op wat de inwoners moeten doen en accepteren. AB heeft een aantal kritische opmerkingen gemaakt welke door de wethouder zijn onderkend. Het belangrijkste is dat we zekerheid willen dat mensen niet in de kou komen te zitten of energiearmoede gaan lijden. Het moet betaalbaar en bereikbaar blijven voor iedereen in de gemeente.

We blijven letten op de plannen en keuzen ons worden voorgelegd en alle toekomstige rapporten zullen wij kritisch bekijken. Op dit moment betekent het wel dat iedereen kan beginnen met wat binnen zijn of haar mogelijkheden bereikbaar is.

Asielzoekerscentrum

De VVD diende een motie in over de nieuwe bestuursovereenkomst met het COA inzake het AZC. Het doel van de VVD was om het mandaat om tot een besluit te komen bij de raad te leggen i.p.v. bij het college. Het college is echter de plek waar een dergelijk besluit wettelijk ligt. Vandaar dat wij niet in konden stemmen met de motie. Ondanks dat we in het verleden vaak zij-aan-zij hebben gestreden voor goede afspraken.

Naast de wettelijke bepaling vindt AB dat de procedure van 2 jaar geleden prima is verlopen. AB heeft toen met alle politieke partijen, inwoners en maatschappelijke organisaties diverse overleggen gehad en verschillende standpunten in wensen en bedenkingen meegegeven aan het college.

Een vergelijkbaar proces is voor AB alweer in volle gang. Wil jij hier ook nog over meedenken, laat het ons weten op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De nieuwe bestuursovereenkomst met het COA wordt in februari 2024 besproken in de raadsvergadering.