Oisterwijk 5 november - De Gemeenteraad heeft zich gebogen over de begroting 2024. Er was een begroting van maar liefst 88 miljoen euro aan de orde. Het was wonderbaarlijk hoe makkelijk de coalitiepartijen en PrO konden instemmen met dit grote budget. Een motie hier, een amendement daar, maar voor de rest werd het College gemachtigd met die 88 miljoen aan de slag te gaan. Een uitermate saai debat dus dat door de Raad gezapig werd afgewerkt.

Woningbouw

Wat Algemeen Belang betreft was er aanleiding om nog eens de trage, zo niet stilstaande woningbouw te benadrukken. Eric ten Brink verwoordde dit door te stellen dat het College verzandt in het opstellen van een theoretisch stuk, genaamd woon-zorg visie. AB zou liever zien dat zo spoedig mogelijk de spade de grond in zou gaan om zo te laten zien dat het de Gemeente menens is de (sociale) woningbouw daadwerkelijk aan te pakken. De teleurstelling werd nog versterkt toen wethouder Eric Logister liet weten, dat er na acceptatie van de woon-zorg visie begin 2024 pas op zijn vroegst in 2023 gebouwd kan gaan worden. Daar doet niet aan af dat PrO vroeg om € 300.000 meer uit te geven om de woningbouw te versnellen. Het blijft de vraag hoe meer uitgaven op dit gebied door de Gemeente zou kunnen leiden tot versnelling van de woningbouw.

Merodelaan

Voorafgaand aan dit begrotingsdebat ontstond er nog een komische en chaotische situatie rond de bestemmingswijziging Merodelaan. De VVD diende een motie in – buiten de orde van de vergadering – om nog eens goed na te checken of er geen andere terreinen in het kader van de Ruimte voor Ruimte te vinden zijn en de discussie verder te schuiven naar december. Niemand snapte iets van die motie. Bovendien wilde de VVD niet zeggen hoe ze zouden stemmen als de motie niet zou worden aangenomen. Leuke verrassing toen nog tijdens de vergadering het Brabants Dagblad publiceerde dat raadslid Mallens in de wandelgangen had gezegd dat de VVD in dat geval tegen zou stemmen. Conclusie: de VVD wilde het vege lijf redden door het College op zoek te zetten naar een waarschijnlijk onvindbaar alternatief.