Moergestel 30 maart - In de raadsvergadering van 18 maart 2021 werd een motie van AB, CDA en PRO, die versnelling wilde aanbrengen in de voorbereidingen van bouwplannen voor Oostervoortjes II  en Pannenschuur VI, door de coalitie de grond in geboord. Wij hebben nog geen (woonzorg-)visie en bij gebrek aan visie moeten we pas op de plaats maken, aldus de coalitiepartners.

Groot was dan ook de verbazing toen coalitiepartner PGB ineens via Facebook liet weten, dat ze er wel degelijk een visie op de woningbouw op na houden. “Hoe versnellen we de woningbouw” staat er - veelbelovend - boven deze Facebook publicatie. 

Verleden vs toekomst

Na een opsomming van in het verleden gerealiseerde bouwprojecten om daar mee aan te tonen, dat het allemaal nog niet zo slecht is gesteld met de woningbouw in Oisterwijk, stelt PGB dat het niet aan de Gemeenteraad ligt dat er niet meer en sneller gebouwd wordt. Elkaar verwijten maken helpt daar niet bij, maar wél samenwerken . We moeten samen zoeken naar oplossingen, opdat de woningbouw tóch kan worden versneld. Waarom dan tegen de motie werd gestemd, laat Carlo van Esch in het midden, schijnheilig!

Daarom heeft PGB een idee ontwikkeld: laten we zo snel mogelijk met de politieke partijen en het college rond de tafel gaan en daarna ook met anderen. Dus wederom geen concrete stappen, wéér praten. Zelf heeft de partij wel wat ideeën om in te brengen: tijdelijke woningbouw en tiny houses. Verder gaat de visie van PGB niet. Ze reppen met geen woord over sociale woningbouw in Moergestel. Vandaar de oproep om ideeën aan te dragen hoe de woningbouw in Oisterwijk versneld kan worden. AB, CDA en PRO hadden het idee om de voorbereidingsprocedures te verkorten/versnellen. Maar dat ging PGB te snel en dus stemden ze tegen de motie. Oók schijnheilig met als gevolg: geen sociale woningbouw voor onze jongeren!

AB en CDA roepen daarom de coalitie nu op om, zoals toegezegd, écht te gaan samenwerken, zeker als het een nijpend probleem als de woningbouw betreft. Dus PGB geef vol gas als het om woningbouw gaat en laat het samenwerken niet ontaarden in nog meer praten. GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

Kortom nu DOORPAKKEN!

Inge M.J. van Beers
Fractievoorzitter Algemeen Belang

Geertje Mink
Fractievoorzitter CDA