Oisterwijk 30 maart - Echte asielzoekers zijn welkom in Oisterwijk, raddraaiers niet. Dit was het uitgangspunt van Algemeen Belang bij de verkiezingen in november 2020, waarmee wij de raadsontmoeting van 25 maart 2021 in zijn gegaan. Het COA gaf informatie over de ontwikkelingen in AZC Oisterwijk en beantwoordde vragen.

Positieve ontwikkelingen

Wij verwachten veel van de nu lopende pilot Regioplaatsing, waarbij wordt gestreefd zoveel mogelijk mensen te plaatsen die uiteindelijk een goede kans hebben zich te vestigen in één van de Hart van Brabant Gemeenten. Dit biedt de mensen meer perspectief en een betere motivatie om te integreren en zich te onthouden van doen en laten dat overlast bezorgd. Naar verwachting zullen op den duur 300 van de 450 plaatsen in het AZC bezet worden door mensen met een toekomst in onze regio. In de komende 6 weken gaan al 100 mensen verhuizen die gekoppeld zijn aan Hart van Brabant Gemeenten. Uiteindelijk zal ca. 75% van de bewoners van het AZC gekoppeld zijn aan gemeenten in onze regio. Algemeen Belang vindt dit een positieve ontwikkeling, maar voor een definitief oordeel wachten we nog af of de pilot Regioplaatsing gaat leiden tot minder overlast.

Het COA wil de communicatie met Oisterwijk sterk verbeteren. Daar hebben wij inmiddels al de nodige berichten van in de media gezien. Het COA gaf aan op de ingeslagen weg door te willen gaan. Ook het overleg met omwonenden zal intensiever worden. Een betere communicatie juichen wij toe.

Andere ontwikkelingen

Helaas schitterde de ketenmarinier door afwezigheid. Hierdoor bleef een antwoord uit op de vraag van Inge van Beers hoe het stond met het lik-op-stuk beleid tegen raddraaiers. De ketenmarinier gaat deze vraag nog wel schriftelijk beantwoorden. In afwachting daarvan wil Algemeen Belang toch wel wijzen op het belang van snelle en effectieve bestraffing van probleemgevende  alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers). Sinds november 2020 worden deze AMV’ers intensiever begeleid en wordt continue een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van deze jongeren. Soms wordt een hardere aanpak gehanteerd.

Na het aangaan van de huidige bestuursovereenkomst met het COA, is het Ministerie van Justitie en Veiligheid begonnen met het bijhouden van de TOP-X lijst, een lijst waarop wordt bijgehouden welke asielzoekers voor de meeste overlast zorgen.  Volgens het COA is het aantal TOPX asielzoekers op AZC-Oisterwijk zeer gering. TOP-X mensen zijn raddraaiers in de ogen van Algemeen Belang. Daarom zijn ze wat Algemeen Belang betreft ook niet welkom in AZC Oisterwijk. Omdat de ketenmarinier niet aanwezig was, zal de vraag van Algemeen Belang over deze TOP-X ‘ers later schriftelijk beantwoord worden.

De toekomst van het AZC

De bijeenkomst gaf een inzicht over het reilen en zeilen van AZC Oisterwijk. Vooral van de Pilot Regioplaatsing wordt veel verwacht. Ook de verbetering van de externe communicatie wordt door Algemeen Belang omarmd. Helaas werd weinig inzicht gegeven in de bestrijding van de overlast. Misschien zal de schriftelijke reactie van de ketenmarinier hier nog licht in de duisternis brengen.

In 2024 vervalt de bestuursovereenkomst met het COA en zal moeten worden beslist of het AZC wellicht moet worden gesloten of hoe de verdere toekomst er uit zal zien. Algemeen Belang zal daarom de verdere ontwikkelingen nauwgezet volgen, waarbij vermindering van overlast het kernstreven blijft. Wilt u ook meedenken in oplossingen? Deel dan uw ideeën met ons via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.