Moergestel 23 maart 2021 - De woningbouw moet flink opgeschroefd worden om het tekort van met name sociale woningen aan te vullen. Daarover zijn alle politieke partijen het eens. Beschikbare grond en voldoende arbeidskrachten zijn echter onvoldoende om aan gestelde doelstellingen te kunnen voldoen. Daarom vindt Algemeen Belang, dat procedures versneld moeten worden, waar dat mogelijk is.

Eric ten Brink stelde namens Algemeen Belang, gesteund door PRO en CDA, voor om al vast een gebiedsvisie te ontwikkelen voor de projecten Oostelvoortjes II en Pannenschuur 6. Dan is dat maar vast klaar en kan – na verkrijging van de gronden – de verdere procedure versneld worden opgepakt. De ingediende motie werd echter getorpedeerd door de coalitie met als argument dat zij nog geen visie hebben. Immers, zonder woonzorgvisie is er geen visie. Jan van Ginneken (D66) voegde daar grinnekend aan toe, dat de oppositie maar eens moest kijken hoeveel (sociale) woningen er over 4 jaar bij zijn gekomen. Kortom: bij de coalitie blijft het voorlopig praten, praten, praten in plaats van bouwen, bouwen, bouwen!

Daarvoor had Algemeen Belang bij monde van Alex van Assouw al gevraagd aan wethouder Logister om nog eens met de projectontwikkelaar van Baerdijk om de tafel te gaan zitten om te kijken of er niet toch bereidheid was om een paar sociale woningen in te bouwen in het plan. Wethouder Logister wilde echter alleen nog gaan pleiten voor woningen in de sector laag-middelduur, maar niet voor sociale woningbouw. De buurt kreeg daarvan de schuld. Zij hadden immers gevraagd om “opener en groener” plannen, waardoor goedkope woningen in dit project onmogelijk werden, aldus D66’er Jan van Ginneken. In de ogen van Algemeen Belang zijn goedkope woningen in dit project niet haalbaar, omdat de toegestane geringe bouwhoogte leidt tot minder woningen.

Algemeen Belang wil, waar dat kan, graag de bouw van sociale woningen stimuleren maar stuit helaas op de onwil van de coalitie om te versnellen.