Moergestel 22 februari - “Prioriteiten projecten bestuursakkoord” was de titel van de Raadsontmoeting op 18-2-2021. Een veelbelovende bespreking. De verwachting was dat de coalitie orde zou gaan scheppen in de lijst “majeure projecten en ontwikkelingen” zoals genoemd in hun Bestuursakkoord. Helaas bleef het bij een soort werkprogramma van het College voor het jaar 2021.

De financiële paragraaf kwam als eerste aan de orde, want dat was een randvoorwaarde in het bestuursakkoord. De tekorten uit 2019 werden in 2020 terug gebracht met € 4,8 miljoen. Van deze € 4,8 miljoen werd voor € 2 miljoen de rekening gepresenteerd bij de belastingbetaler en € 2,8 miljoen werd bezuinigd volgens het Strijdplan Sociaal Domein. Voor 2021 hangt de vlag er niet beter voor dus ook dit jaar is bezuinigen het motto. Beleidsarme begroting noemt de coalitie dat.

Daarna presenteerde het College een uittreksel van hun agenda voor 2021. Dit inkijkje in de agenda van het College onthulde stuk voor stuk interessante onderwerpen, waarover dan dit jaar verder gepraat en beslist zal gaan worden. Toch wel teleurstellend, omdat een aantal projecten uit het Bestuursakkoord niet of nauwelijks zijn geagendeerd, te weten:

  • De bouwplannen KVL Noord, Pannenschuur VI, Oude Sporthal en Boeke Heesters in Haaren, Bienekebolders, Oostelvoortjes II en Nieuwenhof in Moergestel;
  • Invulling van sportpark Gemullehoeken (Taxandria), herbestemming Gemeentehuizen Haaren en Oisterwijk, plannen mbt Noenes en de recreatieparken, randweg Moergestel.

Er vallen dus nog (te) veel projecten buiten de boot. Teleurstellend omdat met name de woningbouw het ondergeschoven kindje van de Coalitie dreigt te worden, terwijl de woningnood alleen maar groter wordt.

Tenslotte bleek er slechts een beperkte zendtijd te zijn voor deze Raadsontmoeting. Het gevolg: het punt van prioritering van de projecten moest daarom worden afgeraffeld in 1,5 uur.  Zo werd deze belangrijke behandeling onnodig beperkt door Lubach’s digibetocratie van de Gemeente Oisterwijk.

Algemeen Belang pleit er voor de prioriteiten beter uit te werken bij de behandeling van de Perspectiefnota, want het huidige lijstje is zwaar onder de maat en biedt zeker geen perspectief voor de toekomst met deze Coalitie. AB vraagt zich sterk af, heeft de coalitie het wel allemaal op een rijtje?