Oisterwijk, 7 september 2023

Het zijn spannende tijden! Er staan veel dingen op de politieke agenda: zoals de aankomende verkiezingen dat Haaren en de gemeente Oisterwijk samengaan. Een hele hoop discussies en kwesties zullen nog besproken worden alvorens we daar zijn. Laten we nou een van de belangrijkste zaken benoemen waar terecht heel veel om te doen is : De Starters.

Er worden veel dingen hierover gezegd, iedereen is het ermee eens dat er meer betaalbare woningen dienen te komen. En dan kondigen zaken zoals de Starterslening zich aan. De starterslening zou een hulpmiddel kunnen zijn als er niet genoeg geld is om je financiën voor je koopwoning rond te krijgen. Maar het is geen structurele oplossing! Want in principe geef je iemand de kans om nog meer te lenen terwijl het maximum volgens de verstrekker van de hypotheek bereikt is.

In onze ogen zou de Starterslening nog even het beste in de kast kunnen blijven liggen, zodat er eerst een structurele oplossing komt voor het slechte woningaanbod aan starters. De starters hebben heel weinig aanbod binnen onze gemeente op dit moment, maar ook helaas in de nabije toekomst. De vraag die ik afgelopen week stelde aan de wethouder bevestigde dat en luidde als volgt : Hoeveel woningen zouden binnen onze gemeente voor starters in aanmerking komen? Ik citeer de wethouder: ´Dat is best een lastig punt´.

De wethouder was geschrokken toen hij erachter kwam wat er gebouwd mag worden op jaarbasis binnen onze gemeente. Deze aantallen worden opgelegd door de provincie. 60 nieuwe woningen mogen per jaar gebouwd worden binnen de gemeente. Om en nabij de helft van deze woningen kent zijn invulling al in bestaande plannen. Dus rond de 30 woningen per jaar zullen in aanmerking komen voor de starters. De wethouder gaat het gesprek met de provincie aan om deze aantallen te verhogen maar kan op deze korte termijn nog niks beloven.

De actie die de wethouder wil gaan ondernemen naar het provincie toe is van uiterst belang om goede resultaten te krijgen richting de nabije en verdere toekomst. Want praten over de invulling van woningen is in principe weggegooide tijd als er geen woningen zijn of bijkomen. Veel starters die afkomstig zijn uit onze omgeving willen hun bestaan ook hier voortzetten maar zijn nu helaas verplicht om ´veel´ verder weg te gaan zoeken en dat is erg zorgwekkend. Iedereen die ergens opgegroeid is, verdient daar ook een kans te krijgen, immers heeft niet iedereen de behoefte de eigen omgeving verlaten. Kortom: Het wordt tijd voor actie. ´Niet lullen maar poetsen´.