Oisterwijk, 15 juni 2020

Algemeen Belang wil net als omwonenden het bedrijventerrein tussen KVL, Gasthuisstraat en Kerkhovensestraat omzetten naar woongebied. 

Een naadloze aansluiting van dorpskern tot aan pannenschuur. Hier past een bedrijventerrein niet meer in , dit geeft onveilige situaties voor de aangrenzende woongebieden.

Veel gebouwen staan leeg en zijn verpauperd. Wij willen de veiligheid in dit gebied borgen en snel de woonbehoefte binnen onze gemeente voor de diverse doelgroepen realiseren.

Voor dit totale gebied is een snelle gebiedsvisie nodig  zodat we vlot en faseert kunnen bouwen. Dit betekent dat na vaststelling de eerste huizen al gebouwd kunnen worden. Wel moeten we de huidige ondernemers de kans geven om te verkassen door z.s.m. ruimte op bedrijventerrein(-en) beschikbaar te stellen. Op dit moment is er geen alternatief.

Het zou een idee kunnen zijn om een overkoepelende projectontwikkelaar dit project te laten leiden om snelheid te bevorderen. De gemeente kan dan voorwaarden aan soorten woningen stellen zodat de op dit moment voor handen gronden samen met de huidige eigenaren ontwikkeld kunnen worden.