Moergestel, 19 april 2023

"De fractie van Algemeen Belang is onaangenaam verrast door het artikel in het BD waarin Peter Smit aangeeft ambities te hebben om voor FvD in het provinciebestuur te willen gaan. Dit heeft hij niet formeel kenbaar gemaakt aan de fractie. Wij nemen dit hoog op en nemen het hem zeer kwalijk. Wij  zullen hem hier op aanspreken en de fractie beraadt zich op verder te nemen stappen. Dat Peter Smit verder zou willen voor FvD is zijn persoonlijke keuze. De standpunten van FvD stroken op geen enkel punt met die van Algemeen Belang. De fractie heeft een spoedoverleg gepland over de kwestie."
 
21:00 uur Update lees meer over deze kwestie namens alle raadsbrede politieke partijen
 

Afgelopen dagen hebben wij kennisgenomen van de berichtgeving waaruit blijkt dat Peter Smit de ambitie heeft om gedeputeerde te worden bij de provincie Noord-Brabant namens Forum voor Democratie. Het gedachtengoed van deze partij staat zover af van de partijen die het raadsakkoord hebben onderschreven, dat zij het om die reden onacceptabel vinden dat Peter Smit nog langer als wethouder functioneert in de gemeente Oisterwijk. Wij hebben dit inmiddels ook aan hem kenbaar gemaakt.