Moergestel, 10 april 2023

Op 23 april staat er een digitale raadsontmoeting gepland om het Strijdplan sociaal domein te bespreken. De deadline voor het aanleveren van de eerste termijn was gisteren. Naast het Strijdplan zijn we ook al enkele maanden bezig met visievorming over het Staalbergven. Dit is een majeur thema van de gemeenteraad en ons standpunt met wensen en bedenkingen moest hiervoor ook gisteren worden ingediend bij de griffie. In dit artikel presenteren wij onze standpunten voor beide thema's.

Onze fractievoorzitter Jan Jonkers heeft de financiƫle kant van het Strijdplan sociaal domein onderzocht. Voor ons is duidelijk dat met alleen maatregelen richting onze inwoners we het tekort niet kunnen oplossen. Maatregelen op het gebied van o.a. efficiƫntie, werkwijze, bedrijfsvoering in- en extern leveren veel meer op. Daarnaast heeft ons raadslid Inge M.J. van Beers met verschillende experts gesproken over de voorgenomen maatregelen. Diverse experts hebben hun licht laten schijnen op de maatregelen. Denk hierbij aan inwoners die gebruik maken van de WMO, ouders met een zoon in de jeugdzorg, een WMO consulent etc. Zeer waardevolle inbreng die wij meenemen in het digitale gesprek op 23 april. Onze eerste termijn lees je hier.

Zoals al eerder is gezegd, is er naast het Strijdplan nog een ander thema actueel, namelijk het Staalbergven. De agendacommissie heeft dit onderwerp als majeur thema aangemerkt. Dat betekent o.a. dat de griffie en de gemeenteraad (m.n. agendacommissie) intensiever betrokken worden bij het proces van het Staalbergven. Terwijl de vormgeving van het politieke proces normaal gesproken meer bij het college ligt. Na maanden van werk, moesten we gisteren de eerste termijn over het Staalbergven indienen bij de griffie. Om tot deze visie te komen heeft ons raadslid Inge M.J. van Beers verschillende meningen onder de inwoners opgehaald, verwerkt en de voorgestelde scenario's bestudeerd. In samenwerking met de fractieleden is de volgende visie tot stand gekomen.

Staalbergven tekst