Moergestel, 7 april 2023

Algemeen Belang heeft grote twijfels over de haalbaarheid van het strijdplan. De onderbouwing van het plan is uiterst mager en dubieus. Vanuit de slechte financiële positie nu en op termijn mogen geen maatregelen worden genomen die later niet haalbaar blijken te zijn. “De wens is de vader van de gedachte” speelt hierbij een grote rol. De inwoners mogen hiervan niet de dupe worden in deze voor iedereen onzekere Corona tijd met een grote, nadelige economische nasleep.

Het is onbegrijpelijk dat onze aangenomen motie van november 2019, met een gedegen integraal onderzoek en geplande inbreng van raadsleden, niet is uitgevoerd door het college (een miskenning van de raad). Terwijl nu wel een plotseling, intern afgedwongen, paniek voetbal actie met veel vraagtekens wordt opgezet.

Pilot “afschaffen abonnementstarief”

Bij deze maatregel wordt het recent wettelijk ingevoerde WMO-abonnementstarief vervangen door een voor de gemeente financieel gunstige inkomensafhankelijke regeling. Wij vinden het voorstel een nobel, maar niet haalbaar streven. Een statement maken waarin geen enkele andere gemeente ons volgt, past niet bij het aanzien van Oisterwijk. Het brengt alleen veel tijdsbesteding en juridische kosten met zich mee. Dit verbetert niet de huidige slechte financiële positie.

Maatwerk en basisstructuur

Dit betekent bij de WMO een afschalingsopdracht van 30% op de sociale toegang en de lichtste maatwerkvoorzieningen overzetten naar de basisstructuur. Dit laatste geldt ook voor de jeugd. Algemeen Belang vraagt zich af of dit allemaal reëel is. Wat is maatwerk en kan dit allemaal zomaar binnen onze basisstructuur opgevangen worden? Laten we eerst eens duidelijkheid brengen in maatwerk en basisstructuur. Dit moet wel sociaal haalbaar en uitvoerbaar zijn.  Als dit al zo is, waarom is dat dan al niet veel eerder ingevoerd?

Acties Jeugd

Algemeen Belang vraagt zich af of de ADHD zorg zomaar om te zetten is van gespecialiseerde arts naar huisarts. Hier wordt wel heel optimistisch over gedacht. Het aanpakken van het “grijze” gebied zal hard nodig zijn, maar concreet geeft het strijdplan hier geen duidelijkheid over. Bij de jeugd zijn de tekorten even groot als bij WMO maar de voorgestelde bezuiniging jeugd is nog geen 20% van de totale besparing.

Algemeen Belang heeft grote twijfels over de haalbaarheid van dit strijdplan en mist de nodige onderbouwing. Alleen met maatregelen richting onze inwoners kunnen we het tekort niet oplossen. Maatregelen op het gebied van o.a. efficiëntie, werkwijze, bedrijfsvoering in- en extern leveren veel meer op. Daar was nu net ons voorgesteld onderzoek van november 2019 voor bedoeld, schande dat hier geen gehoor aan is gegeven.

Reactie van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) lees je hier.