Moergestel, 13 maart 2020

In 2019 hebben we veel overlast gehad van de eikenprocessierups (epr) en inwoners delen hun zorgen met ons. Gezien de aard van de overlast, de ernst en mogelijke gevolgen, heeft raadslid Inge M.J. van Beers, in samenwerking met collega raadslid Taapken (VVD) en inwoners, vragen gesteld aan het college over de (natuurlijke) bestrijding van de (epr). Lees de vragen hier.

Moergestel, update 30 maart 2020

Een logisch gevolg van vragen stellen, is dat er ook antwoorden komen. De vele vragen hebben een zeer correcte en uitgebreide antwoorden gekregen. Die lees je hier. Momenteel zijn we in afwachting van het beheers- en communicatieplan zoals die door de gemeente Oisterwijk opgesteld zullen worden.

Moergestel, update 29 april 2023

Een kleine maand na de beantwoording van de vragen over de epr heeft raadslid Inge M.J. van Beers via diverse online kanalen aandacht gevraagd voor de bewustwording van het belang van de natuurlijke bestrijding van de epr. Hierover lopen nog steeds diverse geprekken met inwoners en experts. De natuurlijke bestrijding van de epr verdiend continu aandacht en alertheid.

De gemeente heeft vandaag het beheers- en communicatieplan gedeeld. Wij zijn hier zeer positief over en horen ook positieve geluiden uit de samenleving op het beleid. We missen echter nog de daadwerkelijke uitvoering dus ons raadslid Inge M.J. van Beers blijft dit thema nauw volgen en inwoners hierover informeren.

Moergestel, update 28 mei 2020

Net zoals zoveel onderwerpen is de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups een lang traject. Het is niet erg om langer met beleid bezig te zijn zolang het beleid dan maar duurzaam en effectief is. Momenteel zijn er een aantal successen behaald als het hier om gaat. We denken dan aan:

1. Er is een beheersplan opgesteld en die wordt uitgevoerd;
2. Er is een communicatieplan opgesteld en die wordt uitgevoerd,
3. Landelijke media hebben aandacht geschonken aan het burgerinitiatief in Moergestel;
4. Er is een nauwe(re) samenwerking met inwoners en experts zoals B-team en Vlinderstichting;
5. Er is meer aandacht voor de natuurlijke bestrijding van de epr.
6. Maatregelen zoals plastic en xentari worden extra onder de loep genomen.
7. Kennis over epr groeit met de dag bij inwoners en experts.

Helaas zijn er op dit moment nog geen cijfers bekend over aantal nesten, hoeveelheid overlast in vergelijking met vorig jaar etc. Zodra deze cijfers bekend zijn, informeren wij onze inwoners hierover. Algemeen Belang is mega blij met de intensieve samenwerking, kemnisdeling en constructieve houding van gemeente, inwoners en experts. Alleen samen kunnen we de epr op de juiste natuurlijke wijze bestrijden en de overlast verminderen.