Moergestel, 10 maart 2020

Afgelopen donderdag is het gekortwiekte verkeersplan Moergestel aangenomen in de raad.  Dit betekent alleen enkele korte termijn verkeersmaatregelen in de kom en de aanwijzing van de Blankemansweg-Reedijk als mogelijke toekomstige omleidingsroute. Dit was politiek het hoogst haalbare scenario op korte termijn. Algemeen Belang blijft van mening dat het centrum van Moergestel vracht- en landbouwverkeer vrij moet worden. De Waterhoefstraat is absoluut ongeschikt voor dit verkeer.

 

Wij vinden het jammer dat geen verdere stappen worden gezet in een beleid op termijn met de Blankemansweg-Reedijk als uitgangspunt. Dit getuigt niet van een daadkrachtig beleid, maar van pappen en nathouden. Op de afgelopen forumavond hebben de inwoners van Moergestel zich overduidelijk uitgesproken voor een omleidingsroute voor vracht- en landbouwverkeer. Onvoorstelbaar dat er niet wordt geluisterd.

De maatregelen op korte termijn zijn erop gericht om de verkeersveiligheid in het centrum te verhogen door te onderzoeken of het vracht- en landbouwverkeer van elkaar te scheiden zijn.  Daarnaast een aantal verbeteringen die hoofdzakelijk betrekking hebben op de kruispunten Rootven-Raadhuisstraat, voetgangers Kloosterlaan, kruispunt Akkerweg-Industrieweg en een convenant met bedrijven over routes verkeer, maar het vracht- en landbouwverkeer blijft door het centrum rijden.

Algemeen Belang vindt het uitvoeren van de vastgestelde verkeersmaatregelen op korte termijn een poging waard, mits dit leidt tot een veiligere situatie, waarbij het karakter van het Rootven onaangetast blijft.  We zetten echter grote vraagtekens bij de haalbaarheid, zonder dat dat elders in het centrum tot overlast leidt. Wij blijven daarom opkomen voor de omleidingsroute Blankemansweg-Reedijk zoals overduidelijk wordt aangeven door de inwoners. Wij laten Moergestel niet in de kou staan.