Oisterwijk, 17 december 2023

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag heeft fractievoorzitter Jan Jonkers een motie ingediend over de situering van de supermarkten in Oisterwijk. In deze motie krijgt het college de opdracht een onderzoek in te stellen hoe de verdeling van de supermarkten over Oisterwijk het beste ingevuld kan worden, nu en in de toekomst.

We hebben de motie ingetrokken, omdat wethouder Smit niet wist wanneer de detailhandelsstructuurvisie in de raad aan de orde komt. De supermarkten zijn hier een belangrijk onderdeel van. Algemeen Belang laat het hier niet bij zitten en verwacht hier op korte termijn duidelijkheid over te krijgen. Deze motie was belangrijk, omdat de omwonenden van Nettorama (De Kuil 1) veel verkeers- en geluidsoverlast ondervinden van o.a. de lossende vrachtauto’s (vanaf 05.00 uur ’s morgens) en het parkeren van klanten. Daarnaast is de laatste tijd de verkeersoverlast bij Nettorama toegenomen. Dit toont ook aan dat de veel te kleine supermarkt uit haar jasje is gegroeid.

Woningbouw op locatie Nettorama

De eigenaar van de grond waar de huidige Nettorama staat heeft met een architect gesproken voor mogelijke doorontwikkeling van de locatie. De architect heeft een plan klaarliggen voor de vestiging van 28 starterswoningen in de huursector en 7 grondgebonden huurwoningen op de Nettorama locatie. Dit is wat wij graag willen steunen. Woningen voor de jeugd, senioren en jonge gezinnen zijn hard nodig.

Bredere visie

Naast de locatie van de Nettorama zijn er nog andere supermarkten in ontwikkeling. Zo gaat de Lidl, momenteel aan de Gemullehoekenweg, op korte termijn (2020) verhuizen naar het KVL-terrein. Hierdoor zijn de inwoners van de wijk Waterhoef en de recreanten straks verstoken van deze supermarkt. Wat hier de gevolgen van zijn is nog onduidelijk.

Algemeen Belang vindt dit niet acceptabel en wil duidelijkheid over het vestigingsbeleid van supermarkten. Blijft vestiging alleen mogelijk in het centrum of is verruiming nu aan de orde? Het is in het belang van alle inwoners van Oisterwijk dat dit besproken wordt.