Oisterwijk, 12 april 2023

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 11 april jl. in gemeente Oisterwijk heeft raadslid Inge M.J. van Beers (Algemeen Belang) de Regenboog motie ingediend. De kern van deze motie is er op gericht om gemeente Oisterwijk aan te laten sluiten bij het landelijk project Regenbooggemeenten, hierin samen te werken met de gemeente Haaren en zodoende een impuls te geven aan de veiligheid, sociale acceptatie en zichtbaarheid van lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI).

Persoonlijk verhaal

Tijdens het indienen van de raadsbreed gesteunde motie presenteerde Inge een persoonlijk verhaal. Hierin kwam niet alleen de politica naar voren, maar schetste ze een beeld van haar persoonlijke waarden zoals gelijkheid en sociale acceptatie. Belangrijke thema's die Algemeen Belang ook voor 100% onderschrijft.

Trots op onze kernen

Ondanks de trots die wij voelen voor onze kernen, vinden wij het belangrijk om actief uit te dragen dat iedereen zichzelf mag én kan zijn. Dit is niet alleen belangrijk voor ons, maar voor alle politieke partijen. Dit blijkt o.a. uit het feit dat de motie unaniem is aangenomen. Vandaar dat Algemeen Belang een dankwoord wil uitspreken naar alle andere raadsleden van de gemeenteraad en naar wethouder Vatta. Zij heeft in de voorbereiding laten zien constructief en betekenisvol mee te denken.

De vlag hijsen

Het aanbod van de wethouder om samen met haar voor de eerste keer de Regenboogvlag te hijsen, grijpt Inge natuurlijk met beide handen aan. Naar verwachting zal dit plaatsvinden op vrijdag 17 mei 2019, tijdens de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie.