presentatie Reuselhof(Park herengoed)
hofakker
oostelvoirtjes
achteraanzicht
inkijk achter binnen terrein
hoofdgebouw middenaanzicht
hogebraken 2
Lage Braken
reuselhof platgr
lageberaken 1
Lage Braken
Het starter blok (A,B en C) bestaat uit 17 huizen en hebben afhankelijk van het huizentype een inhoud van +/- 300m3. de opp. van de percelen is afhankelijk van de gevellijn +/- 80 tot 110m2 Blok E hier zijn 3 tweekappers en een vrijstaand huis gepland en parkeren op eigen terrein. deze percelen varieren in opp., even als de inhoud.Dit blok is een afsluitng van het blok ABCD.
 
Blok B (hoek hofakker )bestaat uit 4 woningen en kunnen geleverd worden als casco voor de prijs van € 150.000 V.O.N. of hoger afhankelijk van de opleverstatus.Op andere plaatsen in dit project is casco levering niet  mogelijk     
Blok F is nog niet ingevuld , maar wordt wel ontdaan van de bestaande bebouwing en zal tijdelijk als speelweide worden ingericht. Later zal bepaald worden wat past in in blok F aan de hand van de woonvisie en de markt.
Blok A , 7 woningen , met de voorzijde aan de Oostelvoirtjes en Blok C ( in het midden) 8 woningen kosten € 165.000 V.O.N. Een met het waterschap afgesproken strook van +/- 25 m langs de Reusel zal niet bebouwd worden .
 Blok D 5 tot 7 huizen gelegen aan de Reusel daar staat de opp niet vast evenals de inhoud en gaan € 185.00 tot € 250.000 kosten

ruimte inv
Ruimtelijke invulling. De vorm en de dakvorm zijn willekurig
 arkel
starterwoning elders
nieuwe borg
starterwoning elders
arkel
starterwoning elders
Het hoofdgebouw wordt later gesloopt en zal tijdelijk worden verhuurd aan kopers die komen uit de adhocsituatie. dit zal plaatsvinden onder regie van de leegstandwet.
De prijzen die hier genoemd zijn ,zijn gebaseerd op 19 % BTW  en  worden   dus i.v.m. de BTW verhoging 2% duurder