pp

 

Betreft vestiging supermarkt en kappen boom Kerkstraat Oisterwijk

Aan het College van B en W en de Raad van Oisterwijk
Postbus 10101
5060GA Oisterwijk

Oisterwijk 17-7-2023

Geacht College en Raad,

Algemeen belang heeft vernomen dat er plannen zijn om in de Kerkstraat te Oisterwijk een supermarkt te vestigen in de voormalige meubelzaak aldaar en daar zelfs een beeldbepalende boom voor te kappen.

Hoewel dit een bevoegdheid is van het college wil Algemeen Belang hier zijn bezorgdheid over uit spreken en wel om de volgende redenen.

De Kerkstraat is een karakteristieke straat in Oisterwijk, is smal en heeft eenrichtingsverkeer en er zijn nauwelijks parkeermogelijkheden. Ook staat ter hoogte van dat betrokken pand een beeldbepalende boom die gekapt zou moeten worden.

Algemeen Belang heeft de volgende vragen:

  1. Vindt U een grote toename van het verkeer in deze straat, maar ook in de omliggende straten verantwoord zonder dat dit tot overlast leidt. Hierbij ook rekening houdend met eventuele bevoorraden van die supermarkt.

  2. Bij nieuwbouw moet de eigenaar zorgen voor voldoende parkeerruimte op eigen terrein, welke parkeermogelijkheden zijn daar aanwezig of kunnen daar gerealiseerd worden?

Andere bedrijven in Oisterwijk en Moergestel moeten grote investeringen doen om aan die parkeernorm te kunnen voldoen.

  1. Dat zou er ook nog een beeldbepalende boom in die straat gekapt moeten worden.

We weten allemaal dat kapvergunningen een mandaat van het college is, maar wij als politiek partij willen wel dat daar zorgvuldig mee wordt omgegaan. Er is niet voor niets een bomenbeleidsplan en dat is niet alleen bedoeld voor monumentale bomen, maar ook voor mooie en beeldbepalende bomen. Algemeen Belang wil van U weten welke zwaarwegende argumenten U hebt om voor die boom een kapvergunning af te geven?


Algemeen Belang wil deze brief behandeld hebben in de komende commissie vergadering van AZ en voor een definitieve vestigingsvergunning en kapvergunning verlening.

Hoogachtend,
Martien Mathijssen

Vice fractievoorzitter van Algemeen BelangKijk ook op onze website

www.algemeen-belang-oisterwijk.nlKijk ook op onze website

www.algemeen-belang-oisterwijk.nl

 

Kijk op onze website

www.algemeen-belang-oisterwijk.nl

Hier vindt u de laatste nieuwtjes over Oisterwijk + A.B.Secretariaat: Ria Peters - Pr. Marijkestraat 12, 5061 TH Oisterwijk. [email protected]

Tel: 5286753 * 06-29411474 - Bankrekening 134527186 Alg. Belang Oisterwijk. KvK. 40260674