1terug naar de hoofdpagina

OVERZICHT VAN DE ARTIKELEN 2011

25 december: WENSEN VOOR DE FEESTDAGEN

Wij wensen u en uw gezin een welgemeend gezond 2012 en voor nu fijne, gezellige kerstdagen. KLIK HIER

Algemeen Belang
Ruud van de Ven
Cees van Wamelen

23 december: Ab zwaar terleurgesteld in Pro.

16december: Pluim. Het is opgeruimd dus geen overlast voor de omwonenden.

mm15 december: Gisteren ( 16 dec) hebben ze de korf weggehaald in de Kloosterlaan te Moergestel , echter zonder de inhoud mee te nemen. Kunnen de mensen ze opnieuw opruimen, ze waaien gewoon terug.

11 december: Zout voor ouderen. Wij zijn benieuwd hoe dit uitpakt! Ziehier het antwoord van B&W.
Wij vroegen:
r

8 december: Is dit nou Oisterwijk promotie?
n

28 November: De Achterste Stroom
'Het stroomt voor geen meter maar de burgemeester weet het beter.'

27 November:
De verkeersplannen voor de brede school zijn klaar. Er zijn 2 PDF documenten van belang welke u kunt opslaan als u bij een geopend document linksboven 'bestand' op uw pc aanklikt en vervolgens 'kopie downloaden'.
Verkeersveilige langzaam verkeersroute
Advies en onderzoek VVN

19 November :
Krijgen Oisterwijkse huiseigenaren geld terug?

18 november :
Gemeente kan zware claims tegemoetzien over fouten bij het bouwfonds.

18 November:
bbWij zijn blij met de wijziging van Reuselhof naar ombouwing ipv woningbouw.
Ruud is in zijn nopjes.

16 November:
Verzoek aan B&W over de gladheidbestrijding.

Geef de ouderen strooizout als de gemeente niet strooit.

13 november: verslag van de raadsvergadering.
Brabants Dagblad slaat de plank volkomen mis!

9 november: tegenbegroting AB.

In de bijlage zit de tegenbegroting van Algemeen Belang voor a.s. donderdag met een toelichting.
Afgelopen vrijdag hebben wij deze aangereikt aan het College en de andere raadsfracties.
Afgelopen maandag tijdens de presidiumvergadering is deze begroting officieel overhandigd aan het college.

bbWeth. Wagenmakers was niet in de gelegenheid deze tegenbegroting in ontvangst te nemen en hij werd waargenomen door Burgemeester H. Janssen.

Algemeen Belang hoopte ook op een inbreng van andere partijen. Helaas.
In het presidium bleek al snel dat dit volgens de meeste partijen zo niet haalbaar was.
Voor elk begrotingspunt zou een motie of amendement ingediend moeten worden dus een 25 tal moties/amendementen van AB aleen al.

Het CDA heeft ook een 5 tal begrotingswijzigingen aangekondigd en PGB 11 als Pro er ook nog enkele heeft zitten we zo met 50 stuks.
De VVD had er geen. Het is hun wethouder.

AB heeft op uitnodiging van de collegevoorzitter een tegenbegroting ingediend en nu wordt hier wel erg krampachtig mee omgegaan.
Wij zijn zeer teleurgesteld.

Enkele jaren geleden is dit in Hilvarenbeek ook gebeurd, maar daar is die alternatieve begroting inhoudelijk gewoon behandelt.

Algemeen Belang zal ook een motie indienen die gesteund zal worden door het CDA en naar wij hopen ook door de PGB , om aan stichting OHM een eenmalig bedrag van 8000 euro beschikbaar te stellen om het kabelnet digitaal geschikt te maken. Alle verdere kosten van welke aard dan ook zijn voor rekening van OHM. Het motief van deze handreiking is. Wij zijn van mening dat elke bewoner van Oisterwijk die aangesloten is op de kabel de locale zender OHM moet kunnen ontvangen. Nu is dat nog maar +/- 30 %. Voor een technische toelichting moet je bij LOVO of MTV zijn.

Ook zullen wij een motie indienen waarbij het college wordt opgedragen er bij de VNG op aan te dringen om het aantal raadsleden te handhaven i.v.m. de grote werkdruk die er nu al is en door het doorschuiven van taken van de hogere overheden zal die druk alleen maar toenemen.

In de bijlages vindt u de tegenbegroting met toelichting en een foto van de overhandiging aan Burgemeester Janssen door Ruud van de Ven.

4 November:Scouting speelbal van politiek.

28 oktober:
Succes voor Mooi Oisterwijk. De aktie van de verontwaardigde burgers en AB, heeft een reactie gegeven bij de Gemeente. Als waargemaakt wordt wat die brief suggereert zijn wij erg blij en zullen met de pluimen strooien.

24 oktober: Ruud op omroep Brabant over Mooi Oisterwijk. Spoel de film door tot 18.24 minuten daar begint het onderwerp.

m21 oktober: Mooi Oisterwijk op Omroep Brabant:
Uitzending as. Zondag 23 oktober.

18 oktober: Burgers gepiepeld door College. Waarom de mensen van het burgerinitiatief zich gepakt voelen. Klik hier voor de brief aan het college.

13 oktober :Mooi Oisterwijk -Pluim, pluimpje.

mmmm

En nog een pluim(pje) voor de gemeente. De verkeersleider bij de Beukendreef als je Oisterwijk binnenkomnt is opgeknapt. We hopen dat andere verkeersleiders langs het Stroomdalpad ook een opknapbeurt krijgen, dan ziet dat traject er weer netjes uit.

11 oktober: Gemeente betaalt 1200 x, circa 55.000 euro, leges van de identiteitskaarten terug. Nieuwe aanvragen betalen weer gewoon vanaf 22 september (met terugwerkende kracht), de indieningsdatum, indien de nieuwe wet wordt aangenomen.

Het is de vraag of dit zomaar kan. Je betaalt immers voor iets waarvan de rechter heeft bepaalt dat het niet hoeft en de nieuwe wet(regel) is nog niet van kracht.

 

66

8 oktober:
Actie Mooi Oisterwijk.Het fietspad aan de Heusdensebaan is weer herbestraat en de plaggen weggestoken. Dat vindt Algemeen Belang een PLUIM waard. Het gevolg van het verkeerde onderhoud wordt rechtgezet. Meer info.

7 oktober : Leystromen: sociaal tactisch bouwen.

 

 


rr3 oktober: Brief aan B&W over Ermelindishof.

1 oktober
: Verslag raadsvergadering 28-9

29 september: Verklaring AB voor de raadsvergadering van 28 september.

26 september: De raad (dus ook Burgemeester en Wethouders) krijgen nieuwe gedragscodes. Misschien ook met sancties bij het overtreden van deze spelregels?

23 september: Mooie school met valse persvoorlichting. De Moergestelse bevolking staat weer aan de zijlijn.

422 september:
Gat in de markt: geiten als onkruidverdelgers.

Na de oproep van de gemeente aan particulieren om mee te helpen het onkruid te bestrijden om er Oisterwijk weer mooi uit te laten zien, is er blijkbaar nog een andere oplossing.
Op NU.nl staat een bericht dat in het Amerikaanse Portland geiten en kippen worden ingezet voor de onkruidbestrijding. Oisterwijk zet al schapen in, maar die eten mals groen, geen onkruid en dan alleen maar rondom de Voorste stroom.

Algemeen Belang stelt daarom voor naast schapen ook geiten in te zetten in de strijd tegen het onkruid en waar mogelijk zelfs kippen. Een kudde dorpsgeiten is een ecologische oplossing voor het probleem waar onze borstelaars niet bij kunnen komen.
m

5

 

15 september: afsluiting 'Actie Mooi Oisterwijk'
Aanbieding aan b&w met de dringende boodschap er wat aan te doen. Zo is het een schande. Bedankt voor het inzenden van de fotos.

 

 

 

13 september:Opnieuw een familiedrama.

9 september: Niks gevoeld.

8 september
: Hulpdiensten kunnen de weg weer niet vinden.
Ondanks waarschuwingen nam gemeente geen adequate maatregelen.

8 september: weth.van Hezik brengt redding.

5 september
: Ruud van de Ven op Lovo over de affaire van Hezik.

6 4 september: Bewoners van de Tilburgseweg zijn een actie begonnen om de levensgevaarlijke situatie te veranderen. AB Helpt. Klik hier.

30 augustus: voorzitter Janssen CDA Brabant stapt op

29 augustus
: Jan van Reijthoven stadsdichter.

5

26 augustus: Politieke verantwoordelijkheid.
De schoolconflicten op een rij.

26 augustus: Actie Mooi Oisterwijk
De actie loopt tot 31 augustus en dan sluiten we af.U kunt uw berichten nog mailen aan: ab Signaal.

24 augustus:
Janssen duikt op spookbrief.

23 augustus: Reactie AB Affaire van Hezik.
Ambtenaren steunen Mathijssen!


22 augustus:
Affaire van Hezik

Mea Culpa van B&W en wethouder.
Het College wil zeker niet communiceren zoals wethouder van Hezik dat doet.


22 augustus

AB verhoord: Jongeren in bejaardentehuis.

21 augustus
Geachte redactie.

Wij brengen u op de hoogte van de gang van zaken in de afgelopen week over de affaire' Mail Joop van Hezik.
'
De door Van Hezik verzonden mails naar AB en Oisterwijknieuws.
Zie: Http://www.oisterwijknieuws.nl/2011/08/wethouder-van-hezik-raapt-strijdbijl-op/

De afgelopen week zijn er twee bijeenkomsten geweest tussen AB met een afvaardiging van het college. Afgelopen dinsdag 16 aug. en vrijdag 19 aug. over bovengenoemde mails.

Omdat diverse leden van AB en leden van het college nog op vakantie waren en wij graag willen dat onze leden zoveel mogelijk zijn ingelicht hebben we het volgende afgesproken;

De brieven die AB over dit onderwerp heeft ontvangen van Dhr. van Hezik en van het college, worden door de gemeente maandag middag ook aan Oisterwijknieuws gestuurd ( dit was een eis van AB) en aan de pers ter beschikking gesteld.

AB zal maandagavond, na een extra fractievergadering, met een verklaring komen.
Tot zover de gang van zaken.
Ruud van de Ven

juli en augustus 2011-ACTIE MOOI OISTERWIJK!

5Onze actie " Mooi Oisterwijk" legt niet alleen het aanzien van Oisterwijk bloot en hoe de burgers daar over denken, maar laat ook zien waarom die 900.000 euro nodig zijn om het straatbeeld te verbeteren.
De Heusdense baan is een pakkend voorbeeld hoe het dus niet moet. Een half jaar geleden herbestraat en nu kun je er nog amper fietsen. Dit is dweilen met de kraan open.

17 augustus- Burgeronkruidbestrijding
.
De oproep van de gemeente aan de burgers om hen te helpen bij de onkruidbestrijding past naadloos in onze actie van " Mooi Oisterwijk".
Over de bestrijding methode hebben wij grotere twijfels.
Als U maar twee maal per jaar uw gazon maait houdt U niet veel over.

Op de plaatsen waar die veegmachine niet kan komen en waar geen burgers wonen tiert het onkruid gewoon verder.
Over de bermen en de wildgroei zoals bij de noodschool op den Donk wordt gezwegen.

Als je het onkruid zichzelf steeds laat zaaien is het dweilen met de kraan open.
Dit beleid is fataal voor de bestrating, zoals je kunt zien op de Heusdense baan.

AB kan zich goed voorstellen dat er bij de gemeente mensen zijn die zich doodschamen voor het huidige aanzien van Oisterwijk en niets kunnen doen omdat zij sterk beperkt worden door de politiek.

Wij zijn blij dat zoveel bezorgde mensen op die actie gereageerd hebben en dit kunnen blijven doen tot eind augustus.

12 augustus: Nog meer onkruid! Jungle in Moergestel.

Over onderhoud kun je veel zeggen maar dit is toch op zijn zachts gezegd zeer opmerkelijk. Is die ouwe paal daar opzettelijk achtergelaten? Of hoe zit dat. Gewoon vergeten? Nou fraai is het niet in Moergestel.

9 augustus: Zijn die 900.000 euro's voor achterstallig onderhoud wel genoeg? Oordeel zelf hoe erg het is. klik hier.
Dit bedoelen we nou met rampzalig beleid van de gemeente. Eerst veel geld steken in renovatie en dan ecologisch onderhouden zodat je weer van voor af aan kunt beginnen. Weggegooid geld!

Die 900.000 euro worden zo over de balk gegooid .

9-augustus:
die de Kort (de Oisterwijkse twittergeit) ziet wel de tikfout in ons betoog maar niet de ramp die hij en zijn kornuiten veroorzaken in Oisterwijk.

WilPrOisterwijk Wil de Kort
Wat zoekt AB Oisterwijk? "Fotograven" ?? Foto's van gravende mensen of mensen die foto's maken? Maar ik snap ze wel meer niet

9 augustus: er komen zoveel meldingen binnen dat we niet genoeg fotografen hebben. Als het kan graag zelf uw foto's maken.

8 augsutus: zomaar een twitter van iemand van PrO die er echt niks van snapt. Niemand wil toch een dichtgegroeid Oisterwijk?:

WilPrOisterwijk Wil de Kort
Zag RuudvdVen zelf de foto's maken voor ABaktie Mooi Oisterwijk bij de Bunders. Andere kijk op ecologie/onkruid en suggestief informeren.

6 augustus:
Nog even en de school is overwoekerd.

3 augustus:
twee nieuwe bijdragen.

Je ergert je elke dag! (naar benden scrollen).
Mooie Natuur!!

528 juli: De Vloet overwoekerd!

En nog meer klachten: klik hier

Pluim: Fietsenstalling gaat niet door.
AB was het eens met het B team, samen in actie tegen collegebesluit.

26 juli : Communicatie is vaak het grootste probleem van de oplossing.
Wij hielpen de gemeente wanneer helpt de gemeente ons
?

24 juli: Rotte Plekken: 'door van Hezik gestimuleerd'

23 juli; Oisterwijk kent twee soorten werkelijkheid. De werkelijkheid zoals burgers die elke dag ervaren en de werkelijkheid volgens de gemeente.

22 juli:Burgers doen het zelf! (mag dat van de gemeente wel?)

21 juli En weer enige lelijke foto's. Inmiddels hebben we zoveel foto's dat we niet alles publiceren maar alleen het ergste.klik hier
19 juli
: een email over Dorpstraat/Lind: klik hier.
Veel nieuwe inzendingen vooral uit hetWestend.(wijk met achterstand?).klik hier.

17 Juli
: 5 inzendingen en een hartekreet: klik hier
zie hier de nieuwe foto's: klik hier

ACTIE MOOI OISTERWIJK!

Het aanzien van de gemeente Oisterwijk.
De gemeente heeft 900.000 uitgetrokken om het aanzien van Oisterwijk te verbeteren. Een heel goed initiatief.
T

Wonen wij hier? Je zal maar met een rollator zijn. klik voor de dias op de links.

Oorzaak en gevolg
Achterstallig onderhoud en het ecologische beheer van de openbare ruimte hebben hun sporen achtergelaten.
Die 9 ton mag geen weggegooid geld zijn.
Eerst opknappen en dan niet verantwoord onderhouden is dweilen met de kraan open.
Samen kunnen we iets bereiken!

Wij vragen U fotos te maken van verloederde, verwaarloosde en vieze plekken. Mail deze als JPEG naar: [email protected] .
Uw fotos krijgen dan een plaats op onze site, zodat iedereen een overzicht krijgt van het huidige aanzien. Dit geven we aan de gemeente door.
Pluimen
Als de gemeente nu een plaats heeft opgeknapt of hersteld, plaatsen we die naast de (vieze) foto en krijgt de gemeente daar een pluim voor. U kunt zelf zien of die plaats dan ook zo netjes blijft.
Simpel:
U maakt een duidelijke foto en vermeld de locatie. Mail die naar [email protected] met of zonder uw naam te vermelden. Dus doe mee, laten we samen Oisterwijk opknappen.

 

woensdag 6 juli
Oisterwijkse Coverstory!

Een bijzondere prestatie.

dinsdag 5 juli

Foutenfestival Lindeplein Blunderplein.
Onder gemeente regie

1. Lindeplein niet multifunctioneel inzetbaar door zwak parkeerkelderdak

2.Dure waterbanken te zwaar, nu zonder water maar met fop oplossing.

3. Moonen blokkeerd weer afwerking Lindeplein.

4 . Extra vertraging weer schadepost voor ondernemers plein.

5. Tilliander voor invallieden niet toegangkelijk.

Wie heeft nu eigenlijk de regie over dit project ?

Hoe is het mogelijk dat een project als het Lindekwartier, zoveel blunders op elkaar stapelt?

AB stelde weer vragen en door op de links te klikken ziet u de onderbouwing over dit pronkstuk van onbekwaamheid.

Open brief over vertragingen Lindeplein:
Aan het College van B en W en de Raad van Oisterwijk

Enkele weken geleden heeft AB een brief aan het college gestuurd naar aanleiding van vragen van burgers over de werkzaamheden aan het Lindeplein(zie onze brief van 15 juni).

Even een terugblik: bij de aanbesteding van de werkzaamheden van het Lindeplein bleken deze twee maal zoveel te gaan kosten dan geraamd. De gemeente besloot daarop niet aan te gaan besteden, maar zelf de regie in handen te nemen. Zij zei het wel te kunnen voor dat geraamde bedrag, met enkele aanpassingen. De werkzaamheden zouden eind mei klaar zijn.

Half juni bleek echter dat het werk al enkele weken stil lag; naar aanleiding daarvan heeft AB vragen gesteld. Daarop kregen we supersnel een voorlopig antwoord, n.l. dezelfde dag nog. Uit dat voorlopig antwoord bleek echter dat er wel degelijk iets aan de hand was. Om de burger gerust te stellen kwam er de volgende dag al een persbericht (zie uw persbericht van 16 juni).

AB heeft toen nog aanvullende vragen gesteld over de eventuele meerkosten en dit is weerlegd.

Uit het voorlopig antwoord bleek al snel dat niet alles volgens plan ging: de zware? verkeersstroken bleken smaller te zijn dan gepland. Dat roept dan meteen de volgende vragen op: “hoe kan dit?” en “is dit nooit opgemerkt?” Dan is dus mogelijk de parkeerkelder groter dan gepland, hoe zit dit nu?

Nu komt het volgende probleem: de waterbakken die veel te zwaar zijn.

Die zouden op het dak van de parkeergarage komen te staan lees ik uit de brief van de gemeente. Dit gaat nu niet en dus moeten ze op de zware verkeersstrook komen te staan. Maar zelfs daar zijn die bakken te zwaar voor , want er mag nu geen water in blijven staan en die strook is volgens de gemeente ook al te smal uitgevallen.

Bij de plaatsing van de bakken waren er ook al problemen , omdat door dat extra gewicht van die bakken de stempeldruk van de kraan te hoog was en dus de bakken in delen geplaatst moesten worden. De brief van de gemeente geeft echter aan dat de plaatsing geen enkel probleem was ( zie antwoord van de gemeente van 16 juni).

Het is voor Algemeen Belang ook onbegrijpelijk dat dit Lindeplein zijn oorspronkelijke functies niet meer kan vervullen door deze zwakke constructie van het parkeerkelderdak en daardoor erg beperkt wordt in zijn gebruiksmogelijkheden.

Dat die gevelbekleding nog uit China moest komen en Moonen zijn bouwketen gewoon te lang heeft laten staan is zeker debet aan de vertraging , maar dat de gemeente dit allemaal accepteert na alles wat er al gebeurd is, is voor Algemeen Belang een raadsel.
In dat voorlopig antwoord werd nog aangegeven dat alles in goed overleg gebeurde met de belanghebbenden in de omgeving. Dit laatste wordt echter tegengesproken door het krantenbericht, want daaruit blijkt dat die vreselijk balen (zie krantenartikel van 30 juni).
De conclusie kan volgens AB alleen zijn: de gemeente had de regie, maar had geen gefundeerde planning. Zij was niet op de hoogte van de werkelijke situatie van de parkeerkelder en bestelde veel te zware waterbakken.

Dit project is aanbesteed geweest en ik neem aan dat daar een bestek onder lag. Hoe kan het toch dat het zo fout kan gaan? Voor AB een raadsel en het belooft weinig goeds voor de KVL.

Dit wordt weer de zoveelste episode van het Lindeplein. In Moergestel hebben ze de bokkenhoek en nu in Oisterwijk “ de brokkenhoek”.

Tot zover mijn reactie op het antwoord en de mailwisseling met de gemeente.

R.C.M. van de Ven Fractievoorzitter van Algemeen Belang

zaterdag 2 juli.
College op de vingers getikt
.
Een ding is duidelijk het college is stevig op de vingers getikt in beide zaken (brandweer en bestemmingsplan).Het College loopt te gemakkelijk achter hogere overheden aan inplaats zich tot het uiterste in te zetten voor haar burgers.

Dit was nu ook weer het geval bij het bestemmingsplan buitengebied , heel veel bezwaren werden ongegrond verklaart omdat ze er nog geen beleid voor hadden gemaakt.

Dat hadden ze 3 jaar geleden al moeten doen voor die bebouwingsconcentraties.

Als excuus lag het ook aan de provincie. Daar zijn ze blijkbaar bang voor.

Algemeen Belang heeft samen met het CDA en de VVD een 7- tal burgers rechtstreeks kunnen helpen door het college te dwingen al de bebouwingsconcentraties in het bestemmingsplan buitengebied op te nemen. Er kunnen mogelijk nog meer projecten van de grond komen.
Ook moest het college beloven met een prioriteitenlijst te komen, die direct na de vakantie aan de raad moet worden voorgelegd ( toegezegd door College)

Daar zitten ook nog enkele afgewezen projecten in, die met een wijziging van het bestemmingsplan geholpen kunnen worden.

Lees verder het verslag.

donderdag 30 juni


Onvoldoende berichtgeving brandweerbesluit

De berichtgeving over het brandweerbesluit is onvoldoende en  geeft daardoor een vertekend beeld van de werkelijkheid.
De Burgers hebben recht op relevante informatie over hun veiligheid in Oisterwijk.
De  grote inbreng van Algemeen Belang in dit debat en het gelijk dat zij kreeg van de raad laten een ander beeld zien dan door de pers geschetst.

De feiten:

Heel de raad sprak zijn zorg uit over de gang van zaken betreffende de gevolgen van de inschaling van Oisterwijk in de veiligheidsregio.De post Oisterwijk moet daarbij 1 brandweerauto inleveren en 10 brandweerlieden.

De brandweerlieden van Oisterwijk zijn het totaal niet eens met de inschatting van de risico’s, die in Oisterwijk aanwezig zijn.

Verder is in de praktijk gebleken dat de veiligheidsregio’s totaal niet op elkaar zijn ingespeeld. Een pakkend voorbeeld is de brand van een boerderij in Haaren aan de rand van Oisterwijk. Daarbij was blusmateriaal nodig, dat uit Berlicum moest komen, hoewel dat ook in Oisterwijk stond. Dat mocht echter niet gebruikt worden, omdat Haaren en Oisterwijk niet tot dezelfde veiligheidsregio behoren. Zo grenst Oisterwijk ook nog eens aan Oirschot, weer aan een andere regio.

Kort gezegd: die interregionale samenwerking moet nog opgestart worden, die is er nog niet.

De brand in het verzorgingshuis in Nieuwegein deze week illustreert nog eens hoe belangrijk die is, want Oisterwijk heeft ook een aantal van dergelijke huizen, zoals de Hondsberg en de Vloet.

De raad werd gevraagd om ermee akkoord te gaan dat maar vast op voorhand 1 brandweerwagen en 10 brandweerlieden worden ingeleverd. Dit vond de raad toch een stap te vroeg en te ver.

De raad eiste garanties voor de veiligheid van Oisterwijk en die konden zowel door de burgemeester als de brandweerleiding niet gegeven worden. Diverse partijen dienden daarom moties in, maar die gingen volgens AB niet ver genoeg en boden niet voldoende garanties. De motie, die AB indiende, eiste keiharde garanties en anders afwijzing van het akkoord, dat op 7 juli hierover gesloten zal worden.

De andere fracties waren zo ontevreden over de antwoorden van de portefeuillehouder dat zij zich aansloten bij de motie van AB .

De zinsnede over de afwijzing van het akkoord werd vervangen door een opdracht aan het College om de uitkomsten van de regiobestuursvergadering van volgende week te rapporteren d.m.v. een raadsinformatiebrief.

AB is van mening dat Jan Jonkers het standpunt van AB, maar ook van andere partijen, uitstekend verwoord heeft en kreeg daarvoor ook een pluimpje van de vele aanwezige brandweerlieden.

Een pluim is voor heel de raad op zijn plaats, omdat die nu eens niet verdeeld, maar als een blok dit aangepakt heeft. In de bijlage zitten de aangepaste motie en het betoog van Algemeen Belang.

maandag 27 Juni
Uitkijkpost langs Stroom verdwijnt.
Graag uw mening.

vrijdag 24 juni
Brandweer grijpt dieven.

woensdag 22 juni

advies aan de Gemeente van een gefrusteerde burger (naam bekent):

"Boeren eenvoud mist in de gemeentelijke cultuur:
*luister naar mensen en maak direct een verslag, op dezelfde dag nog.

*Maak een duidelijkk plan van aanpak voordat je aan de slag gaat. (Wie wat wanneer waar)

* Motiveer zaken die je niet of anders uitvoert; (Budget-regelgeving-veiligheid).

Hoe simpel kan het zijn."

woensdag 15 juni
Stagnatie voortgang Lindeplein.

zaterdag 11 juni
Verslag oplevering huizen Jong Gebouwd in Panneschuur.

y
Presentje van Berts Bike Shop.

vrijdag 10 juni
Ludieke aktie AB bij oplevering eerste huizen panneschuur.

dinsdag 30 mei

Gaat het geluid het gebouw stoppen?
Verslag raad 19 en 26 mei en reactie ab op de PPN.

Dure en zure brandnetels.
Als je geen of verkeerd onderhoud pleegt, krijg je vroeg of laat de rekening thuis. Voor de Gemeente een dure grap. Lees AB 's commentaar op de PPN.

De komende 3 jaar is een miljoen euro nodig om de schade te herstellen die veroorzaakt is door het ecologisch onderhoud van het groen in de bebouwde kom. Iedereen snapt toch dat als je een heg 5 jaar lang niet knipt ze uit elkaar valt. Dan moet er een nieuwe komen. Onkruid drukt de tegels opzij dus ook daar meer onderhoud en vernieuwing.

Dat miljoen ( 900.000) euro die de komende jaren nodig zijn moeten nu o.a. komen uit bezuiningingen op de subsidies. De minima zullen ook aan de beurt komen. Het is een grote schande.


6


vrijdag 27 mei
De raad twittert er op los!
De sociale wethouder reageert na perspublicaties over slecht gehadicaptenvervoer.


donderdag 19 mei
Moergestel nu ook ge-LAYER-d.!!

woensdag 18 mei
Gehandicapten worden onbeschoft behandeld.
De sociale wethouder reageert weer niet op hulpverzoek.
Klik hier.

maandag 16 mei
Eerste Oisterwijkse LAYER gestart!
yy

Burgemeester Janssen handhaaf!

woensdag 12 mei

het middelpunt van de Benelux!
y
De molen bij de Reusel

maandag 9 mei
Op 9-5-2023 14:40, V.A.T. Theeuwes (molenaar) schreef:

mmHallo Ruud en Niels,
 
Vorige week was ik ivm een korte vakantie buiten het dorp. Hierbij alsnog een ondersteuning voor jullie actie voor verplaatsing van de molen.
 
Met de huidige belemmeringen, de bebouwingsplannen voor het Molenveld en de toekomstige ontwikkelingen in Scheerman Zuid wordt de windvang van de molen zodanig ingeperkt dat er tzt niet langer graan gemalen kan worden. Voor de toekomst vrees ik stilstand en dat de molen een dood element in het dorp wordt. Want dan zal het nog slechts af en toe mogelijk zijn om de wieken te laten draaien. Daardoor zal het moeilijk worden om iemand bereid te vinden om voor die enkele keren draaien per jaar het molenaarschap voor deze molen op zich te nemen.  Immers het steeds weer opnieuw draaivaardig te maken, kost nogal wat moeite (zeilen verwijderen, opbergen in de molen en weer ophangen, zetel en luiwerk smeren constructie nalopen en wiggen aanslaan) en dan nog is het eigelijk -gelet op de minimale frequentie- niet echt verantwoord om te draaien. Gelet op de signalen die ik vanuit de molenwereld heb opgevangen verwacht ik dat er onder vrijwillige molenaars weinig of geen belangstelling zal bestaan om in die situatie met de molen te gaan draaien.
 
Regelmatig malen is en blijft het duurzaamste onderhoud voor de molen. Ik vind het de verantwoordelijkheid van de gemeente als moleneigenaar en vanuit haar publieke functie dat zij alles in het werk moet stellen om die voorwaarden te scheppen dat de molen maalvaardig is en blijft. Helaas moet ik constateren dat de raad en het college de ontwikkelingen rondom de molen zeer eenzijdig benaderen en daarbij de belangen van de molen niet mee te wegen.
 
Tegen deze achtergrond steun ik jullie idee om de molen te verplaatsen van harte.
 
Groet,
Victor
 


donderdag 5 mei
Oisterwijk MAPS geopend!
Fiets mee met AB.

woensdag 4 mei
p

Moergestel 3 mei ’11
Geacht College  en Raad,

Dit is een publieke oproep aan College en raad van Oisterwijk

 Het BD van 3 mei kopte met het bericht dat in het Reuseldal het centrale middelpunt van de Benelux ligt , vastgelegd door het kadaster.

Dat dit centrum ongeveer in Moergestel ligt was al bekend , maar nu is het exact bepaald.

Bij deze gelegenheid doen wij , als betrokken Moergestelnaren , daarom een publieke oproep op persoonlijke titel met  het verzoek om de Moergestelse molen naar het Reuseldal te verplaatsen als ijkpunt voor dit feit. Die molen staat nu verstopt. Hij verdient een goed zichtbare plaats met voldoende windvang. Dit is de gelegenheid om de Moergestelse molen tot volle glorie te brengen.

Het bijkomende voordeel is dat het molenveldje dan bebouwd kan worden naar tevredenheid van de omgeving en niet ondergeschikt gemaakt hoeft te worden aan de molenisotoop. 

Hoogachtend,

Niels  en Ruud van de Ven

vrijdag 29 april
Uitslag brug-enquete bekend.

woensdag 27 april

Na Algemeen Belang nu ook:
B team in actie tegen collegebesluit.

woensdag 20 april
Wat doen ze eraan?

dinsdag 19 april
Wat is er toch aan de hand?
Wijkraden stappen op.
Burgers voelen zich gepakt.
Wijkwebsites worden opgeheven.
Gemeente scoort heel slecht bij ondernemers.
Een enquete waarvan de uitkomst al vaststaat.
Roepen om miljoenen te bezuinigen en dan 750 000 overhouden.
Belangrijke zaken als diepspoor niet eens onderzoeken (er liggen miljarden in Brussel te wachten).
Verkeersproblemen niet aanpakken.

Om dat allemaal aan de burgers bekend te maken op een voor de gemeente gunstige manier hebben we een communicatie afdeling die niet misstaat bij een grote onderneming.

Goeie vraag :
h


maandag 18 april
Bruggetje; Geld zat!


dinsdag 12 april
Uit de KVL keuken.


Van Hezik plast weer eens naast het potje door weer eens dit artikel aan Oisterwijknieuws aan te bieden buiten het college om. Hij heeft er blijkbaar erg veel behoefte aan zich op de borst te kloppen.

maandag 11 april
PGB en Pro laten zich piepelen

zondag 10 april
Groen weg voor fietsen.

woensdag 6 april
frauduleuze handelingen.

maandag 4 april
Strafrechtelijk dreigement maar geen bedankje.

woensdag 30 maart
Frauduleus handelen.

dinsdag 29 maart
Gemeente nog niet wakker
AB advies brede scholen


vrijdag 25 maart
Inzet van 30 uur!
Op dit moment wordt er door enkele leerlingen van scholengemeenschap 2 College Durendael gewerkt aan artikelen, op basis van hun maatschappelijke stage. Een aantal leerlingen gaan zich 30 uur inzetten voor de samenleving, waaronder dus in dit geval  het schrijven over en voor die samenleving. Ze bezoeken activiteiten of personen en schrijven over onderwerpen met een maatschappelijke samenhang binnen onze gemeenschap. Het is een initiatief wat is ontstaan in samenspraak met het Vrijwilligerssteunpunt, Durendael en Oisterwijknieuws.nl. De redactie van Oisterwijknieuws.nl zal de leerlingen waar nodig ondersteunen, aanvullen en uiteraard de artikelen plaatsen op hun nieuws en evenementen website www.oisterwijknieuws.nl

Vanmorgen is het eerste bericht geplaatst. Demi Poirters heeft de eer met haar schrijvers debuut meteen ook dit maatschappelijke project op Oisterwijknieuws.nl te openen.

Het eerste bericht van Demi, een interview met haarzelf, leest u hier: http://www.oisterwijknieuws.nl/2011/03/en-wie-ben-jij/

Meer informatie en berichten vanuit de maatschappelijke projecten van Oisterwijknieuws.nl leest u onder het thema “Maatschappelijk” http://www.oisterwijknieuws.nl/themas/maatschappelijk/

maandag 21 maart
Gemeentebestuur 'stuurt' informatie

vrijdag 18 maart
Hans anders: koekenbakker

Gemeente manipuleert.

donderdag 17 maart
Gesjoemel met de veilighheid van kinderen!
Rapport van Veilig Verkeer Nederland.

VVN zet grote vraagtekens bij locatiekeuze en verkeersveiligheid rondom de brede school Moergestel! Brief van VVN aan AB.

Tijdelijke huisvesting.
Wij zijn van mening dat bij de tijdelijke huisvesting van de Graaf van Ursel alleen het kostenplaatje leidend is geweest, wederom niet de veiligheid rondom die locatie.

Informatie manipulatie.
De informatievoorziening richting raad en commissie wordt weer "gestuurd".
Hoewel de raadsleden al twee weken geleden vertrouwelijk ( hier mag dan niet met derden over worden gesproken) werd medegedeeld dat de Hertog Jan locatie de beoogde tijdelijk locatie zou worden, nu pas op dinsdag 15 mrt. de informatie publiek wordt gemaakt.
Daags na de dag dat de meeste fracties fractievergadering hebben.

Wij beraden ons of wij hierover een aparte brief schrijven aan het college en raad, omdat dit blijkbaar een gewoonte begint te worden, terugkijkend op het hele bredeschool project.nn

vrijdag 11 maart
Dagprogramma bedevaart 20 maart.
Oisterwijk gaat mee op 20 maart.

Theodorus
Zelfs de Rooie Roeptoeter heeft het erover.

Bedevaart voor Te Wierik
In Oisterwijk word door verschillende personen en organisaties overleg gepleegd om zich aan te sluiten bij de protest bedevaart naar den Bosch ten gunste van Pastor te Wierik. Ook Oisterwijkse parochies zijn hierbij betrokken.

vrijdag 4 maart
Wethouder - Sinterklaas .

donderdag 3 maart
Aankoop Reuselhof.
Namen klankbordgroep alsnog openbaar.

dinsdag 1 maart
Wat doen we met de pastoor .

donderdag 24 februari
Pluimeninitiatief: geslaagde actie


maandag 21 februari
Misvatting Rozendries en centrumplan.
Wat niet kan.

zondag 19 februari
verslag raadsvergadering 17-02

Leegstand Reuselhof
Gemeente is erg goed in antwoorden zonder iets te zeggen.
Voorstel AB tijdelijk startersgebruik onbeantwoord. Sloop en nieuwbouw duurt nog een jaar of 4, 5, 6.

vrijdag 18 februari
Met scootmobiel het bos in

zaterdag 12 februari
Voor en tegen

donderdag 10 februari
Dit initaitief verdient pluimen

Dinsdag 8 februari
Belangenverstrengeling brief aan b&w

woensdag 26 januari
Als je het Natuurhuis niet bouwt heeft de VVD zijn bezuiniging binnen

dinsdag 25 januari
Verkeersproblemen Graaf van Ursulschool

zondag 23 januari
Digitaal marktplein iets voor oisterwijk

donderdag 20 januari
Natuuroptocht


woensdag 11 januari
Pro's eigen waarheid

dinsdag 10 januari
Gestopte wijkwebsites

Leegstand Reuselhof
k