AB algemeen belang 

Oisterwijk Moergestel Heukelom

 

 

 

Het is van groot belang dat wij de natuur goed bewaken.

 

Wij willen zuinig zijn op wat we hebben en voorzichtig met veranderen. Ingrijpen moet terughoudend gebeuren en met de nodige omzichtigheid.

 

De natuur regelt erg veel zelf. Elke natuurlijke balans die wij verstoren zal door een nieuw evenwicht gevolgd worden; dat is een voort- durend natuurlijk proces.

 

De Voorste Stroom is 30 jaar geleden verlegd en heeft zijn natuurlijke balans allang weer gevonden. Het is verbazingwekkend hoeveel mooie vis er rondzwemt! Dat willen wij zo laten.

 

De argumenten voor het meanderen van de Stroom kunnen ons niet overtuigen en lijken vooral teveel op luchtfietserij.

 

Wat is er mis met de �natuur� van een schitterend oud Karrenspoor? Tegen het donker vliegen de vleermuizen je rond de oren. Moet dat ook allemaal �gemeanderd� worden? Waarom moet dat?

 

 

 

 

 

 

Algemeen Belang is een realistische partij en is wars van luchtfietserij. Ons streven is er niet op gericht om de bruine beer weer terug in de Oisterwijkse natuur te brengen. Ook hebben wij er geen behoefte aan om de bossen in een pre-historische staat te brengen.

 

De realiteit mag niet uit het oog worden verloren.

 

Het samenspel tussen natuur en landbouw vergt grote inspanningen en alertheid van burger en overheid..

 

Ook moet het rechtsgelijkheid beginsel bij het afwegen van verschillende belangen in balans zijn.

 

Het volbouwen van Kerkhoven met glastuinbouw omdat niet alert gereageerd is op de �gaten� in de bestemmingsplannen, is niet wat Algemeen Belang in gedachten heeft bij evenwichtige natuur en landbouwontwikkeling.

 

Het betere is maar al te vaak de vijand van het goede!

 

 

Klik hier  terug naar 1.