AB algemeen belang 

Oisterwijk Moergestel Heukelom

 

 

De belangen van onze inwoners staan voorop. Algemeen Belang vindt dat de lokale overheid er is ten dienste van haar inwoners. Wij verwachten van een overheid een eerlijke en open uitvoering van al haar taken zonder dat informatie achtergehouden wordt.

 

Respect hebben voor elkaar! De overheid moet burgers op hun plichten wijzen en verplicht zich daardoor ook om de burger over zijn rechten te informeren.

 

Als een burger niet voldoende 'sterk' is om zijn recht te krijgen, moet de overheid de burger helpen en daarbij haar eigen belang achterstellen.

 

Een cultuurcentrum en een zwembad die samen meer subsidie opvreten dan er voor sociale hulp beschikbaar is, vinden wij geen goede zaak.

 

Een overheid die de sociaal kwetsbare burger achterstelt vinden wij een kwalijke zaak.

 

Ferm oppositie voeren betekent niet per definitie dat alles wat er door andere partijen naar voren wordt gebracht niet onze steun heeft. Wel kijken we zeer kritisch naar de gevolgen van deze voorstellen voor de burgers en de gemeenschap. Goede zaken verdienen natuurlijk onze steun.

 

Onze leden hebben bij Algemeen Belang direct invloed op de politieke besluitvorming. Elke vergadering is voor iedereen toegankelijk.

 

In de fractievergaderingen kan elk lid zijn mening geven over de aan de orde zijnde raadsvoorstellen en daar wordt rekening mee gehouden! In goed democratisch overleg met elkaar worden de standpunten bepaald en de beslissingen genomen.

 

 

 

Lokaal sterk. Algemeen Belang wil geen partijpolitieke bemoeienis van landelijke partijen: immers, het landelijke partijbelang is meestal anders dan het lokale belang.

 

Algemeen Belang wil zich concentreren op de eigen gemeenschap en wij willen en kunnen geen twee heren dienen.

 

Een goed voorbeeld daarvan is ons streven om bij Quatre Bras een ongelijkvloerse kruising te maken.Dit gaat lijnrecht in tegen de partij- politieke krachten in het provinciehuis en in Den Haag. De landelijke gebonden partijen moeten zich aan die standpunten conformeren.

Klik op: